Description
Terrakottafärgad tegelbyggnad med slätputsad fasad. Mittparti och flygelbyggnadernas kortsidor är högre. [sv]
Dataset owner
Last changed
27/11/2018 13:24:56
22/01/2022 09:51:58
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/d8658864-4dea-48e9-b279-726be120c961 | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Kasern Jarramas
Swedish

Alternative name
Kustartilleriets kasern
Swedish

Södra kasern
Swedish

Description
Terrakottafärgad tegelbyggnad med slätputsad fasad. Mittparti och flygelbyggnadernas kortsidor är högre.
Swedish

History

Byggnaden stod klar 1905 som Södra kasern för Kustartilleriet. För att ge plats åt kasernen revs Örlogsvarvets gamla tyghus, uppfört i trä under 1730-talet. Under 1960-talet gjordes en köksutbyggnad på södra sidan för militärrestaurangen. Vid samma tid tillkom även vindfångsutbyggnader i kortändorna.

Byggnadsminne sedan 1995.

Swedish

Time
1905

-Earliest time
1905
Located at
Trossø (øy (T.ISL)) [no], Vallgatan 15 [sv],

-Place
Norwegian bokmål


-Specified
Vallgatan 15
Swedish
Geodata
56.15733, 15.58865, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
56.15733
-Longitude (Easting)
15.58865
Is part of
Reference
Fortifikationsverket. K0018, Karlskrona Örlogshamn: Övergripande vårdprogram 2009-01-20. S. 158.
Swedish

Melin, Olle (red.), Kungliga Karlskrona kustartilleriregemente KA 2: 1/1 1902 - 31/10 2000, Marinmuseum (Karlskrona, 2002), s. 106.
Swedish

-Text
Riksantikvarieämbetet. Bebyggelseregistret, Kasern Jarramas. Hämtad 2018-10-30.
Swedish