Refugees and protection Place holder

Flyktninger og beskyttelse (norwegian bokmål), Flyktningar og vern (norwegian nynorsk)

Los (Eksterne data) [no]

Broader concept
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
31/03/2021 09:12:28
Published
Status

URI
https://psi.norge.no/los/ord/flyktninger-og-beskyttelse
Label
Refugees and protection
English

Flyktninger og beskyttelse
Norwegian bokmål

Flyktningar og vern
Norwegian nynorsk

Not used label
Asyl
Norwegian nynorsk

Asyl
Norwegian bokmål

Asylmottak
Norwegian nynorsk

Asylmottak
Norwegian bokmål

Transittmottak
Norwegian bokmål

Transittmottak
Norwegian nynorsk

Broader concept
Note
Til dette hører kvoteflyktninger, asylsøkere, asylmottak, retter flyktninger og asylsøkere har m.m.
Norwegian bokmål

Til dette høyrer kvoteflyktningar, asylsøkjarar, asylmottak, rettar flyktningar og asylsøkjarar har m.m.
Norwegian nynorsk