Electric cars Place holder

Elbil (norwegian bokmål), Elbil (norwegian nynorsk)

Los (Eksterne data) [no]

Broader concept
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
31/03/2021 09:12:18
Published
Status

URI
https://psi.norge.no/los/ord/elbil
Label
Electric cars
English

Elbil
Norwegian bokmål

Elbil
Norwegian nynorsk

Not used label
El-bil
Norwegian nynorsk

El-bil
Norwegian bokmål

Ladeplass
Norwegian bokmål

Ladeplass
Norwegian nynorsk

Ladestasjon
Norwegian nynorsk

Ladestasjon
Norwegian bokmål

Broader concept
     Vehicles
English

Note
Utbygging av ladestasjoner, miljørabatter på bomstasjoner og parkering, tilskudd til ladestasjoner i borettslag og annet.
Norwegian bokmål

Utbygging av ladestasjonar, miljørabattar på bomstasjonar og parkering, tilskot til ladestasjonar i burettslag og anna.
Norwegian nynorsk