Johansson, Magnus (1969 - ) [sv]

Johansson, Magnus (swedish)

Personer med anknytning till Världskulturmuseerna (Statens museer för världskultur) [sv]

Description
Magnus Johansson, digitaliseringskoordinator vid Världskulturmuseerna sedan 2008. [sv]
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
19/12/2017 09:09:58
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/d805a501-692d-43f7-a6e8-eab91e235975 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Johansson, Magnus
Swedish

First name
Nils Magnus Daniel
Swedish

Last name
Johansson
Swedish

Description
Magnus Johansson, digitaliseringskoordinator vid Världskulturmuseerna sedan 2008.
Swedish

Birth
29/08/1969

-Time
29/08/1969
Biography

Magnus Johansson, digitaliseringskoordinator vid Världskulturmuseerna sedan 2008.

Swedish

Carlotta-SMVK
1313846
-Id
1313846
-System
Carlotta-SMVK