Ådalsplassen (Forlatt sted) [no]

Ådalsplassen (norwegian bokmål)

Norske forlatte steder [no]


URI
http://kulturnav.org/d7b15d58-49c2-456f-b0dd-6f3ae20158ad | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Ådalsplassen
Norwegian bokmål

Alternative name
Ådalsplassen
Norwegian bokmål

Place type
Norwegian bokmål


Specified place type
Norwegian bokmål

Coordinates
59.5289, 9.36412, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
59.5289
-Longitude (Easting)
9.36412
Sentralt stedsnavnregister (SSR)
993951

-Id
993951
-System
Sentralt stedsnavnregister (SSR)
Editorial note
Alternativ id: Sentralt stedsnavnregister (SSR). Alternativ ID er ikke lenger korrekt, da identifikator har endret seg siden den ble lastet ned fra SSR.
Norwegian bokmål