Diatomaceous earth ; Diatomite

Diatomitt (norwegian bokmål)

Vassdrags- og energisektoren : Administrasjon (Norges vassdrags- og energidirektorat) [no]

Description
Fossile kiselalger (diatoméer). Består vesentlig av silisiumdioksid. Suspensjoner av finpulverisert kiselgur har vært brukt som standard ved bestemmelse av turbiditet i vann. [no]
Dataset owner
Norges vassdrags- og energidirektorat [no] owns the information on this page
Last changed
05/06/2020 11:33:06
30/09/2023 07:10:44
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/d7a956ef-19c1-48a8-a9d8-cc514931c9c5 | RDF/XML | JSON-LD
Label
Diatomaceous earth ; Diatomite
English

Diatomitt
Norwegian bokmål

Alternative label
Diatoméjord
Norwegian bokmål

Kiselgur
Norwegian bokmål

Description
Fossile kiselalger (diatoméer). Består vesentlig av silisiumdioksid. Suspensjoner av finpulverisert kiselgur har vært brukt som standard ved bestemmelse av turbiditet i vann.
Norwegian bokmål

Wikipedia

Store norske leksikon

Definition
jordaktig sediment eller sedimentær bergart som hovedsakelig består av skallrester av kiselalge
Norwegian bokmål

Broader concept
Related concept
English

Norwegian bokmål

English

Norwegian bokmål

English

Norwegian bokmål

Reference
NVE, ISBN: 82-410-0200-9 : Ferskvannstesaurus
Norwegian bokmål