Tønsberg, Henning Heyerdahl (1875 - 1936) [no]

Tønsberg, Henning Heyerdahl (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
24/01/2017 12:59:03
26/11/2022 01:50:30
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/d73b534b-44af-40c1-b494-4448136bc0d9 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Tønsberg, Henning Heyerdahl
Norwegian bokmål

First name
Henning Heyerdahl
Norwegian bokmål

Last name
Tønsberg
Norwegian bokmål

Wikipedia (via Wikidata)

lokalhistoriewiki.no

Birth
1875

-Time
1875
Death
1936

-Time
1936
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish


Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Født i Kristiania 09.03.1875, død i Eidsvoll 07.10.1936. Sønn av boktrykker Henning Bødker T. og Johanne Marie Louise Heyerdahl. Gift i Kristiania 29.8.1903 med Asta Schøttelvig, født i Svelvik 8.1.1876, død i Oslo 14.5.1949, datter av skibsfører Jørgen Reinhardt S. og Alette Hilden. Cand.pharm 1898, deretter apoteker i Levanger, Bergen og Christiania, fra 1922 i Kongsberg og fra 1933 i Eidsvoll.

Amatørfotograf, apoteker, tindebestiger og turistforfatter;
Henning Tønsberg var en dyktig amatørfotograf, med en enestående interesse for natur og kulturhistorie. Med sitt kamera fanget han motiv fra så vel den norske fjellheimen, til ulike kulturminner og deres plass i landskapet. Hans bilder av norske fjelltopper har blitt viden kjent også utenfor landets grenser, både via utstillinger, men også via lysbildeforedrag og turistforeningens årbøker. Tønsberg var også kjent for sine bilder fra Kongsberg Sølvverk, der han jobbet som bestyrer ved apoteket Sølvkronen i perioden 1922-1933.

Med sin bakgrunn som tindebestiger fra året 1900, ble han den første formann i Norsk Tindeklub ved stiftelsen i 1908. Klatretradisjonene har gått i arv over flere slektsledd. Hans far omkom ved en tragisk ulykke på Store Skagastølstind i 1881, og hans sønn Henning Tønsberg jr. var både en aktiv fjellklatrer og skiløper. Også barnebarna har ført tindetradisjonene videre. I dag omtales Tønsberg som en av pionerene innen norsk tindesport.

Henning Tønsberg fikk være med å vardesette kjente topper i Nord-Norge som Husbyviktind, Piggtind, Krokhammertind og Madslitind. I alt deltok han i 12 førstebestigninger og nye ruter, 5 i Sør-Norge og 7 i Nord-Norge.

Virkested:
1922-1933: Kongsberg
1914: U. st.

Norwegian bokmål

Reference
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norske fotosamlinger, 1989
Laagendalsposten 28.05.1993
Med kamera og klatretau i sølvgruvene. Henning Tønsbergs fotografier fra Kongsberg Sølvverks gruver og kulturlandskap. Katalog til særutstilling i Norsk Bergverksmuseum, Kongsberg, 3. juni-30. september 1993.
Nasjonalbiblioteket, Fotoarkivet
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
2911

-Id
2911
-System
FR
DigitaltMuseum
021036009123

-Id
021036009123
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål