Hilberth, John (1895 - 1988) [sv]

Hilberth, John (swedish)

Personer med anknytning till Världskulturmuseerna (Statens museer för världskultur) [sv]

Description
John Hilberth, född 26 september 1895, Askersund, död 1988, missionär. [sv]
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
12/08/2020 12:36:20
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/d7022f8a-3d9b-49e1-a799-9b2f1fb08250 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Hilberth, John
Swedish

First name
John
Swedish

Last name
Hilberth
Swedish

Title
missionär

-Title
missionär
Swedish
Description
John Hilberth, född 26 september 1895, Askersund, död 1988, missionär.
Swedish

Birth
26/09/1895

-Time
26/09/1895
Death
1988

-Time
1988
Biography

John Hilberth, född 26 september 1895, Askersund, död 1988, missionär. Genomgått missionsskola i Örebro; studier i Paris. Gift med Ellen. John vistades i Franska Ekvatorialafrika åren 1924-1963 förutom några Sverigevistelser och Ellen var där 1930-1961 (hennes död). De var i Sverige 1939-1946 pga kriget.
Det finns samlingar från John Hilberth på Världskulturmuseet, Göteborg.

Swedish

Gift med [sv]
Hilberth, Ellen

-Heading
Gift med
Swedish

-Text
Hilberth, Ellen
Swedish
-Text
Janzon, Göran (2008). "Den andra omvändelsen": från svensk mission till afrikanska samfund på Örebromissionens arbetsfält i Centralafrika 1914-1962. Diss. Uppsala : Uppsala universitet, 2008
Swedish
Carlotta-SMVK
3247974

-Id
3247974
-System
Carlotta-SMVK
DigitaltMuseum
021037461413
-Id
021037461413
-System
DigitaltMuseum