2657 SVATSUM (Poståpneri) [no]

2657 SVATSUM (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
03/11/2015 13:53:14
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/d6ed7aa8-3c58-4bb5-8f19-2ff49ccf83b4 | RDF/XML | JSON-LD
Name
2657 SVATSUM
Norwegian bokmål

Alternative name
SVATSUM
Norwegian bokmål

Establishment
01/07/1911 Gausdal (Kommune) [no], ,

-Time
01/07/1911
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål
Termination
?

-Time
?
Code
2657
Type
Norwegian bokmål

History

SVATSUM poståpneri, på Løvlund, i Vestre Gausdal herred, Kristians amt , under Lillehammer postkontor, ble opprettet den 1.7.1911, med kjørende bipostrute til/fra Olstad poståpneri. Sirk. 37, 22.6.1911.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postkontoret 2627 SVATSUM nytt postnr 2657.

Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(2627 / 2657)
Poståpnere/styrere:
Landh. Thor Træteng 1.7.1911 (f. 1873).
Landh. Syver Træteng 1.5.1928 (f. 1903).
Poståpner Per Oddvar Kjell Dalen 1.6.1970 (f. 1941).
Birgit Dalen midlertidig fra 1.12.1987.

Poståpneren var ulønnet av Pv. til 1914, da årlig lønn ble satt til kr 300,-, fra 1917 kr 350,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 01/07/1911 ?

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
01/07/1911 ?
--Earliest time
01/07/1911
--Latest time
?
DigitaltMuseum
021166440858

-Id
021166440858
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål