Bergensbanen, Voss-Bergen (Trafikkstrekninger) [no]

Bergensbanen, Voss-Bergen (norwegian bokmål)

Jernbanestrekninger (Norsk Jernbanemuseum) [no]

Description
Vossebanen fra Bergen til Voss ble åpnet for vanlig drift i 1883. Byggingen av banen med mange tunneler og et bratt og kupert fjellterreng ga mange utfordringer. Fra Bergens­banens åpning i 1909 ble Vossebanen tilknyttet denne og inngår fra da av i Bergensbanen. Banen fikk i 1913 ny innføring til og ny stasjon i Bergen. I 1919 ble det satt i gang en større ombygging slik at linjen kunne legges i tunnel på de mest utsatte partiene på banen, samtidig som mange av de krappeste kurvene ble elimi... Vossebanen fra Bergen til Voss ble åpnet for vanlig drift i 1883. Byggingen av banen med mange tunneler og et bratt og kupert fjellterreng ga mange utfordringer. Fra Bergens­banens åpning i 1909 ble Vossebanen tilknyttet denne og inngår fra da av i Bergensbanen. Banen fikk i 1913 ny innføring til og ny stasjon i Bergen. I 1919 ble det satt i gang en større ombygging slik at linjen kunne legges i tunnel på de mest utsatte partiene på banen, samtidig som mange av de krappeste kurvene ble eliminert. I dag er strekningen mellom Hetta og Fossmark den minst ombygde på Vossebanen.

En ny, 11,9 km lang bane fra Tunestveit til Arna nye stasjon og i tunnel gjennom Ulriken til Bergen ble åpnet i 1964. For tiden (2016) pågår bygging av dobbeltspor Bergen-Arna. Lengden fra Voss til Bergen er i dag 81 km.

Strekningen Bergen–Nesttun–Garnes–Tunestveit ble nedlagt for alminnelig trafikk i forbindelse med åpningen av banen gjennom Ulriken. Lokaltrafikken Bergen–Nesttun fortsatte frem til 31. januar 1965 for Bergen og Fana kommuners regning med NSB som utøver. Etter nedleggelsen av ordinær trafikk på gamlelinjen fra Bergen over Nesttun og Garnes til Tunestveit, ble strekningene Bergen–Midttun og Tunestveit–Garnes–Seims­­mark benyttet som sidespor for vognlaster. Strekningen Minde–Midttun ble etter stortingsvedtak nedlagt for all trafikk fra 1. mars 1980, samtidig som strekningen Seimsmark–Midttun ble gjenåpnet for godstrafikk. NSB Gods innstilte sin godstrafikk på strekningen Tunestveit–Seimsmark fra mars 2001, mens sporet fra Bergen til Minde fortsatt benyttes for godstrafikk og betegnes godssporet Bergen–Minde.

Norsk Jernbaneklubb Gamle Vossebanen driver veterantog på strekningen Garnes–Midttun fra 1994.

Strekningen Trengereid–Garnes–Midttun er foreslått fredet etter Kulturminneloven i Landsverneplan for jernbanen. [no]
Dataset owner
Norsk Jernbanemuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Thor Bjerke, thbjerk@online.no [sv]
Last changed
30/05/2016 07:43:14
03/06/2023 01:57:36
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/d6a558af-d1d0-41d2-b5b4-dfe16ef1622d | RDF/XML | JSON-LD
Name
Bergensbanen, Voss-Bergen
Norwegian bokmål

Description
Vossebanen fra Bergen til Voss ble åpnet for vanlig drift i 1883. Byggingen av banen med mange tunneler og et bratt og kupert fjellterreng ga mange utfordringer. Fra Bergens­banens åpning i 1909 ble Vossebanen tilknyttet denne og inngår fra da av i Bergensbanen. Banen fikk i 1913 ny innføring til og ny stasjon i Bergen. I 1919 ble det satt i gang en større ombygging slik at linjen kunne legges i tunnel på de mest utsatte partiene på banen, samtidig som mange av de krappeste kurvene ble eliminert. I dag er strekningen mellom Hetta og Fossmark den minst ombygde på Vossebanen.

En ny, 11,9 km lang bane fra Tunestveit til Arna nye stasjon og i tunnel gjennom Ulriken til Bergen ble åpnet i 1964. For tiden (2016) pågår bygging av dobbeltspor Bergen-Arna. Lengden fra Voss til Bergen er i dag 81 km.

Strekningen Bergen–Nesttun–Garnes–Tunestveit ble nedlagt for alminnelig trafikk i forbindelse med åpningen av banen gjennom Ulriken. Lokaltrafikken Bergen–Nesttun fortsatte frem til 31. januar 1965 for Bergen og Fana kommuners regning med NSB som utøver. Etter nedleggelsen av ordinær trafikk på gamlelinjen fra Bergen over Nesttun og Garnes til Tunestveit, ble strekningene Bergen–Midttun og Tunestveit–Garnes–Seims­­mark benyttet som sidespor for vognlaster. Strekningen Minde–Midttun ble etter stortingsvedtak nedlagt for all trafikk fra 1. mars 1980, samtidig som strekningen Seimsmark–Midttun ble gjenåpnet for godstrafikk. NSB Gods innstilte sin godstrafikk på strekningen Tunestveit–Seimsmark fra mars 2001, mens sporet fra Bergen til Minde fortsatt benyttes for godstrafikk og betegnes godssporet Bergen–Minde.

Norsk Jernbaneklubb Gamle Vossebanen driver veterantog på strekningen Garnes–Midttun fra 1994.

Strekningen Trengereid–Garnes–Midttun er foreslått fredet etter Kulturminneloven i Landsverneplan for jernbanen.
Norwegian bokmål

Technical description
Opprinnelig lengde 106,7 km
Lengde i dag 81,0 km
Sporvidde 1067 mm, normalspor fra 11. august 1904
Elektrisk drift
Norwegian bokmål

History

09.06.1875: Stortingsvedtak
20.05.1883: Midlertidig trafikk Bergen-Garnes
11.07.1883: Åpnet for vanlig trafikk Bergen-Voss (ingen spesiell åpningshøytidelighet pga pågående riksrettssak)
11.08.1904: Banen lagt om til normalspor
10.06.1907: Stortingsvedtak om bygging av ny stasjon i Bergen
27.11.1909: Bergensbanen offisielt åpnet og Vossebanen innlemmet i denne
26.05.1913: Bergen nye stasjon med ny linjeføring inn til stasjonen tatt i bruk
02.07.1954: Bergen-Voss elektrifisert
13.12.1956: Stortingsvedtak om forkortelse av Bergensbanen med ny tunnel gjennom Ulriken
01.08.1964: Ulriken tunnel med ny linje Tunestveit-Arna-Bergen åpnet ved samferdselsminister Erik Himle (gammel linje ble delvis beholdt som sidespor for godstrafikk)
31.01.1965: Lokaltrafikk Bergen-Nesttun innstilt.
1979-1980: Fjernstyring Arna-Voss
1994: Veterantog Garnes-Midttun i regi av Norsk Jernbaneklubb, Gamle Vossebanen
2002: Fjernstyring Bergen-Arna
2015: Bygging av ny tunnel gjennom Ulriken (for å få dobbeltspor) igangsatt

Norwegian bokmål

Type
Norwegian bokmål

Swedish

Events
Åpnet [no] 11/07/1883

-Type
Norwegian bokmål

Swedish

-Timespan
11/07/1883
--Earliest time
11/07/1883
Åpnet [no] 01/08/1964

-Type
Norwegian bokmål

Swedish

-Timespan
01/08/1964
--Earliest time
01/08/1964
Reference
Thor Bjerke, Tore Haugen, Finn Holom, Ove Tovås: Banedata 2013
Norwegian bokmål