Væring Teigen, Ragnhild f. Væring (1877 - 1966) [no]

Other languages: Væring Teigen, Ragnhild f. Væring (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
19/03/2024 21:00:46
08/06/2024 05:45:42
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/d68f8602-078e-4c31-857c-e7b8c1e68654 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Væring Teigen, Ragnhild f. Væring
Norwegian bokmål

First name
Ragnhild f. Væring
Norwegian bokmål

Last name
Væring Teigen
Norwegian bokmål

Wikipedia (via Wikidata)

lokalhistoriewiki.no

Birth
1877

-Time
1877
Death
1966

-Time
1966
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Lithuanian

Dutch

Norwegian nynorsk
Gender
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

German

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Født 13.10.1877, død 06.12.1966. Datter av fotograf Olaf V. og Emma Sofie Fredriksen (1843-85), gift 24.9.1907 med fotograf Karl Teigen, 1 datter, 1 sønn. Elev ved Statens håndv. og kunstindustriskole 1891-1906, begynte tidlig som medhjelper hos faren som ønsket at hun skulle bli fotograf og overta firmaet. Ved hans død i 1906 ble det også hun som arvet det som eneste ektefødte datter. Hun hadde imidlertid nevøen Ragnvald som medhjelper, og han hadde allerede før gamle Værings død gjort seg sterkt gjeldende m. h. t. ledelsen i firmaet. Da Ragnhild giftet seg i 1907 gikk hun ut av firmaet og ektefellen Karl T. kom inn i hennes sted og drev det sammen med Ragnvald V. frem til 1936. Da skilte de lag, Væring fortsatte det gamle firmaet mens Teigen startet sitt eget. Hun var meget kunstnerisk begavet, tegnet, malte, modellerte, og laget dukker med en helt spesiell teknikk f. eks. av kjente personer, eventyrskikkelser m.m. Endel av disse er nu på NF. Laget også på sine eldre dager bilder med en kombinasjon av applikasjon/collage/tegning.

Virkested:
1890-1907 ca: Oslo

Norwegian bokmål

-Other actor
Norwegian bokmål
Reference
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
2974

-Id
2974
-System
FR
DigitaltMuseum
021036009225

-Id
021036009225
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål