Description
Konstruktör, kapproddare och varvsägare. [sv]
Life role
Dataset owner
Contact information
registrator@smtm.se [sv]
dataskyddsombud@smtm.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/08/2018 15:10:27
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/d6818e82-c801-410c-a6b1-a12d71c384d0 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Eklund, Holger
Swedish

First name
Holger
Swedish

Last name
Eklund
Swedish

Description
Konstruktör, kapproddare och varvsägare.
Swedish

Birth
1902

-Time
1902
Death
1978

-Time
1978
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Holger Eklund föddes 1902 och var en framstående kapproddare. Han startade Ramsövarvet 1935 där man byggde utriggare som Eklund själv ritat.

Swedish

Reference
Larsson, Gunilla (2008). Bevarade småbåtsvarv i Stockholms skärgård: översiktlig inventering av småbåtsvarv i Stockholms skärgård, Stockholm län. Stockholm: Stockholms läns museum i Stockholms skärgård (2008)
Swedish

DigitaltMuseum
021036440375
-Id
021036440375
-System
DigitaltMuseum