3158 ANDEBO (Poståpneri) [no]

3158 ANDEBO (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
21/10/2015 10:13:34
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/d66588ca-c85c-4930-941d-ff5c972a7e11 | RDF/XML | JSON-LD
Name
3158 ANDEBO
Norwegian bokmål

Alternative name
ANDEBO
Norwegian bokmål

Establishment
27/10/1866 Andebu (Historisk kommune) [no], ,

-Time
27/10/1866
-Place reference
Andebu (Historisk kommune) [no], ,
--Place
Norwegian bokmål
Termination
?

-Time
?
Code
3158
Type
Norwegian bokmål

History

ANDEBO poståpneri, i Andebo prestegjeld, på prestegården, Jarlsberg fogderi, under Tønsberg postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. 27.10.1866, med virksomhet fra 1.1.1867 og med to ganger ukentlig gående bipostrute til/fra Tønsberg. (Postfører Christoffer Jacobsen Berg fikk 40 skilling for hver tur/retur). Sirk. 23, 6.12.1866.

I 1882 ble det videre opprettet to ganger ukentlig gående bipostrute mellom Andebo og Sem.

Fra poststedsfortegnelsen 1889 er navnet endret til ANDEBU.

Poståpneriet ble i 1885 flyttet til gården og skyss-stasjonen Askjem samt i 1891 til gården Nedre Askjem. Bipostruten mellom Andebu og Sem ble fra 1.1.1891 utvidet fra to til tre ganger ukentlig og ble fra da utført med hest og kjøreredskap. Sirk. 41, 12.12.1890.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Fra 1.6.1981 gitt status av postkontor B. Sirk.18, 18.5.1981.

Fra 18.3.1968 tildelt postnr 3120, som fra 1.4.1987 ble endret til nr 3240. (4de trafikkontor, 26.11.1986).

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postkontoret ANDEBU nytt postnr 3158.

Datostempel av 2-ring vanlig type tilsendt først i 1882.

(3120 / 3240 / 3158)
Poståpnere/styrere/postmestere:
Sogneprest Pedersen 1.1.1867.
Andreas Andersen Askjem fra 1885, fast 1886.
Gårdbruker Mathias Hansen Askjem 12.12.1890.
Gårdbruker Kristian Olsen Hotvedt 1.7.1895 (f. 1865).
Olaug Indahl 1.8.1935.
Ragna Helland 16.11.1938 (f. 1883).
Maren Andersen 1.12.1947 (f. 1904).
Poståpner Arne Gurijordet 1.9.1972 (f. 1917).
Førstepostfullm. Jon Lia 1.2.1985 (f. 1945).

Den årlige poståpnerlønnen ble i 1867 satt til 20 spd., senere var den:

1897 1901 1902 1906 1909 1912 1913 1914 1917
Kr 150 240 350 450 550 600 700 750 900

Fra 1.7.1917 ble det ellers gitt et midlertidig dyrtidstillegg med 50% av lønnen da.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 27/10/1866 ?

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
27/10/1866 ?
--Earliest time
27/10/1866
--Latest time
?
DigitaltMuseum
021166441055

-Id
021166441055
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål