Nordli, Odvar (1927 - 2018) [no]

Other languages: Nordli, Odvar (norwegian bokmål)

Statsminstre (Riksarkivet) [no]

Description
Odvar Nordli er en norsk politiker som representerte Arbeiderpartiet i Hedmark på Stortinget fra 1961 til 1985. Han var statsminister fra 1976 til 1981. Nordli var fylkesmann i Hedmark fra 1985 til 1993.Odvar Nordli er utdannet revisor og arbeidet som distriktsrevisor i Vang og Løten i fire år før han ble stortingsrepresentant.Den politiske karrieren startet som medlem av kommunestyret i Stange i 1950. [no]
Dataset owner
Riksarkivet (Arkiv) [no] owns the information on this page
Contact information
olemyh@arkivverket.no [no]
Last changed
19/03/2024 21:38:38
06/04/2024 06:09:02
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/d6602daa-d10e-4d06-adc9-a4d80342cd43 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Nordli, Odvar
Norwegian bokmål

First name
Odvar
Norwegian bokmål

Last name
Nordli
Norwegian bokmål

Title
Statsminister

-Title
Statsminister
Norwegian bokmål
Description
Odvar Nordli er en norsk politiker som representerte Arbeiderpartiet i Hedmark på Stortinget fra 1961 til 1985. Han var statsminister fra 1976 til 1981. Nordli var fylkesmann i Hedmark fra 1985 til 1993.Odvar Nordli er utdannet revisor og arbeidet som distriktsrevisor i Vang og Løten i fire år før han ble stortingsrepresentant.Den politiske karrieren startet som medlem av kommunestyret i Stange i 1950.
Norwegian bokmål

Store norske leksikon

Birth
1927

-Time
1927
Death
2018

-Time
2018
Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Odvar Nordli er en norsk politiker som representerte Arbeiderpartiet i Hedmark på Stortinget fra 1961 til 1985. Han var statsminister fra 1976 til 1981. Nordli var fylkesmann i Hedmark fra 1985 til 1993.Odvar Nordli er utdannet revisor og arbeidet som distriktsrevisor i Vang og Løten i fire år før han ble stortingsrepresentant.Den politiske karrieren startet som medlem av kommunestyret i Stange i 1950. Samme år ble han valgt til varaordfører. I Trygve Brattelis første regjering fra 1971 til 1972 var Nordli kommunal- og arbeidsminister. Under Brattelis andre regjering fra 1973 til 1976 var han Arbeiderpartiets parlamentariske leder.Maktkampen i 1975Nordli framsto tidlig som en aktuell kandidat til å overta som partileder og eventuelt statsminister etter Bratteli. Men samtidig var Reiulf Steen nestleder i partiet og hadde sterke støttespillere som foretrakk ham framfor Nordli i de samme posisjoner. Steen ble av venstrefløyen i partiet oppfattet som mer radikal og nytenkende enn Nordli.På Arbeiderpartiets landsmøte våren 1975 utfoldet det seg en åpen maktkamp mellom de to fløyene. Den endte med et kompromiss med delt lederskap, hvor Steen ble valgt til partileder og Nordli utpekt til å overta som statsminister noe senere, etter nærmere avtale med Bratteli.Løsningen landsmøtet valgte viste seg å ikke bli noen stor suksess. Motsetningene og de interne stridighetene i Arbeiderpartiet vedvarte, både om politikk og personer. Det kom særlig godt til syne i utenriks-, sikkerhets- og miljøpolitikken.Reiulf Steen og Odvar Nordli greide heller ikke å utvikle noe nært og fortrolig samarbeid i de fem årene som fulgte før Gro Harlem Brundtland overtok.Lønns- og prisstoppI Odvar Nordlis regjeringstid begynte norsk økonomi for alvor å bære preg av at landet var blitt en oljenasjon. En sterk økning i både kostnader og priser tvang fram en generell lønns- og prisstopp som varte i femten måneder i årene 1978-79.Samtidig var den internasjonale økonomien i ulage. Dermed valgte Nordlis regjering å sette i verk en rekke såkalte motkonjunkturtiltak for å dempe de negative virkningene innenlands. Flere næringer ble tilgodesett med direkte statlig støtte for å motvirke arbeidsledigheten. Det gjaldt blant annet verftsindustrien.Som statsminister måtte Nordli de siste par årene bruke mye energi på to store sikkerhetspolitiske stridssaker: NATOs dobbeltvedtak fra 1979 om utplassering av nye langdistanseraketter, og forhåndslagring av amerikansk militært materiell. I begge saker ble sterke politiske motsetninger i partiet blottlagt.I tillegg ble vedtaket om å bygge ut Alta-Kautokeino-vassdraget en hodepine for regjeringen, med sterk uro i deler av den samiske befolkningen og motstand i miljøbevegelsen.200 mils sonePå plussiden greide Nordli-regjeringen å få gjennomslag for viktige internasjonale avtaler, som vedtaket om 200 mils økonomisk havsone, og avtalen med Sovjet om delelinjen i Barentshavet, den såkalte "gråsonen".Derimot strandet Volvo-avtalen, som gikk ut på at Norge skulle få ta del i Volvos produksjon mot at Sverige fikk innpass i norsk oljevirksomhet. De svenske Volvo-aksjonærene torpederte avtalen.De krevende politiske sakene, sammen med motsetningene internt i Arbeiderpartiet i hele Nordlis regjeringstid, ble etter hvert en stor belastning på statsministerens helse. I februar 1981 gikk han av som regjeringssjef, og var etter valget samme år visepresident i Stortinget til 1985.Etter at Odvar Nordli gikk av som statsminister hadde han flere viktige verv. Han var styreleder i Norges Kommunalbank 1987-98, medlem av Den norske Nobelkomite fra 1985 til 1996 og styreleder i Det norske hageselskap i de seks årene fra 1982 til 1988.Odvar Nordli ble i 1994 utnevnt til Kommandør av St. Olavs Orden.UtgivelserLangs veg og sti, 1984Min vei. Minner og meninger, 1985Vi så kornmoglansen. Om drøm og hverdag, 1994Storting og småting. Minner langs vegen, 1996Skråblikk fra godstolen, 2006

Norwegian bokmål

Reference
Store norske leksikon
Norwegian bokmål

Web reference
SNL
Norwegian bokmål

-Text
SNL
Norwegian bokmål
DigitaltMuseum
021036009683
-Id
021036009683
-System
DigitaltMuseum