Amiralitetsklockstapeln [sv]

Amiralitetsklockstapeln (swedish)

Karlskrona - Byggnader (Statens maritima och transporthistoriska museer) [sv]

Description
Fyrkantigt torn med fasad i stående gul träpanel. På övre delen finns urtavlorna, en i varje väderstreck. Över dessa ett öppet tornrum med öppningar formade som halvmånar och i mitten en gjutjärnsklocka. Svart kupoltak i plåt med utåtbuktande ytor och överst en svensk flagga, även den i plåt. [sv]
Dataset owner
Last changed
30/11/2018 09:51:16
09/12/2023 04:40:43
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/d62c1430-58a3-4190-bc1d-8964c6d08769 | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Amiralitetsklockstapeln
Swedish

Alternative name
Klockstapeln
Swedish

Urstapeln
Swedish

Other name
551 [sv] -

-Name
551
Swedish

-Source
Fortifikationsverket. Byggnads- och infraregister.
Swedish
Description
Fyrkantigt torn med fasad i stående gul träpanel. På övre delen finns urtavlorna, en i varje väderstreck. Över dessa ett öppet tornrum med öppningar formade som halvmånar och i mitten en gjutjärnsklocka. Svart kupoltak i plåt med utåtbuktande ytor och överst en svensk flagga, även den i plåt.
Swedish

History

Klockstapeln uppfördes runt 1699 som en så kallad vällingklocka för Karlskronavarvets arbetare. Först 1909 kom klockstapeln att tillhöra Amiralitetskyrkan och bär sedan dess församlingens kyrkklockor.

Dess nuvarande utseende med oljefärgsmålad panel, lister, hörnkedjor och halvmåneformade fönster är från 1856.

Swedish

-Place
Norwegian bokmål

Geodata
56.15834, 15.5864, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
56.15834
-Longitude (Easting)
15.5864
Reference
Fortifikationsverket. K0018, Karlskrona Örlogshamn: Övergripande vårdprogram 2009-01-20. S. 116-119.
Swedish

-Text
Riksantikvarieämbetet. Bebyggelseregistret, Amiralitetsklockstapeln. Hämtad 2018-11-20.
Swedish
-Text
Örlogsstaden Karlskrona. Amiralitetsklockstapeln. Hämtad 2018-11-27.
Swedish