1390 VOLLEBUGTEN (Poståpneri) [no]

Other languages: 1390 VOLLEBUGTEN (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
19/03/2024 20:43:05
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/d5ef979a-fff5-4da7-ac65-71a095fd8785 | RDF/XML | JSON-LD
Name
1390 VOLLEBUGTEN
Norwegian bokmål

Alternative name
VOLLEBUGTEN
Norwegian bokmål

Establishment
-Time
01/01/1899
--Place
Termination
31/08/1997

-Time
31/08/1997
Code
1390
Type
Norwegian bokmål

History

VOLLEBUGTEN poståpneri, på Volden, i Asker prestegjeld, Ager og Folloug fogderier, under Kristiania postkontor., i landpostruten Asker -- Volden, ble underholdt fra 1.1.1899 i stedet for det tidligere Volden brevhus. Sirk. 48, 24.12.1898.

Navnet ble fra 1.10.1921 skrevet VOLLEBUKTA. Sirk. 53, 23.9.1921.

Fra 1.7.1925 endret til VOLLEN I ASKER. Sirk. 22, 12.6.1925.

Poståpneriet ble i 1954/55 flyttet til Vollenveien 2, og fra 28.10.1985 til Vollen Helselags bygg.

Poståpneriet ble fra 1.12.1962 lagt under Admin.avd. i 1. postdistrikt. Sirk. 47, 15.11.1962.

Fra 1.6.1965 lagt under Asker postkontor. Sirk. 23, 14.6.1965.

Navnet ble fra 1.9.1968 endret til bare VOLLEN. Sirk. 24, 30.7.1968.

Fra 1.7.1972 ble poståpneriet igjen lagt under Adm.avd. i 1ste postdistrikt. Sirk. 26, 3.7.1972.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Ved ny omorganisering av Oslo postdistrikt ble postkontoret fra 1.1.1989 lagt under Asker og Bærum postregion. Sirk. 1, 10.1.1989.

Postkontoret 1390 VOLLEN ble lagt ned fra 1.9.1997. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 22, 22.8.1997.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk veiadressene på VOLLEN beholde postnr 1390 og fikk også tildelt postnr 1391.

Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(1390)
Poståpnere/styrere:
Landh. Chr. Christensen 1.1.1899 (f. 1870).
Frk. Anne Lunde 5.11.1934.
Kirsten Margrethe Foss 1.12.1938 (f. 1905).
Ane Marie Hotvedt 15.11.1944 (f. 1911).
Poststyrer (vikar) Mari Sandbu kst. fra 1.6.1976, fast 1.4.1977 (f. 1922).
Poststyrer Alfhild Bjørgo 1.9.1991 (f. 1951).

Poståpneren var ulønnet av Pv. til 1903, da årlig lønn ble satt til kr 250,-, fra 1906 kr 350,-, fra 1909 kr 450,-, fra 1913 kr 500,-, fra 1914 kr 550,- og fra 1917 kr 650,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 01/01/1899 31/08/1997

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
01/01/1899 31/08/1997
--Earliest time
01/01/1899
--Latest time
31/08/1997
DigitaltMuseum
021166440425

-Id
021166440425
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål