Frosta och Färs fögderi (Fögderi) [sv]

Frosta och Färs fögderi (swedish)

Administrativ indelning, Riksarkivet [sv]

Place type
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
10/10/2016 08:25:21
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/d5d7c68d-debb-440c-8fdb-e419ea893b39 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Frosta och Färs fögderi
Swedish

Place type
Swedish

Was part of at time
-Was part of at time
-Timespan
1720 1917
--Earliest time
1720
--Latest time
1917
Had part at time
1720 1917

1888 1917

1720 1917

1720 1917

1720 1917

1720 1917

1720 1917

1720 1917

1720 1917

1720 1917

1720 1917

1720 1917

1720 1917

1720 1917

1720 1917

1720 1917

1720 1917

1720 1917

1720 1917

1888 1917

1720 1917

1720 1917

1720 1917

1720 1917

1720 1887

1720 1917

1720 1917

1720 1917

1720 1917

1720 1917

1720 1917

1720 1917

1720 1917

1720 1917

1720 1917

1720 1917

1720 1917

1720 1917

1720 1917

1720 1917

1720 1917

Riksarkivet NAD: Ref
SE/120199003

-Id
SE/120199003
-System
Riksarkivet NAD: Ref
Riksarkivet NAD: G_unit
10790270
-Id
10790270
-System
Riksarkivet NAD: G_unit