1750 FREDERIKSHALD (Postkontor) [no]

Other languages: 1750 FREDERIKSHALD (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
19/03/2024 20:44:12
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/d5bb795f-7e65-41a6-98da-aee7ce2f5c8b | RDF/XML | JSON-LD
Name
1750 FREDERIKSHALD
Norwegian bokmål

Alternative name
FREDERIKSHALD
Norwegian bokmål

Establishment
09/08/1650 Halden (Kommune) [no], , ,

-Time
09/08/1650
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål
Termination
?

-Time
?
Code
1750
Type
Norwegian bokmål

History

FREDERIKSHALD er nevnt allerede i den først kjente forordning om postforhold av 9.8.1650. Poststedets opprettelse kan likevel ikke bekreftes, bl.annet fordi poststedets dokumenter gikk tapt ved brann i 1716 (Carl den XII s angrep). I historien er videre nevnt at postmesteren i Frederikshald i 1719 hadde en årlig lønn av 60 Riksdaler. Følgelig var det altså postkontor på stedet før 1719. Ifølge "Forklaring til Pontoppidans kart 1785" var Frederikshald postkontors landforbindelser til postveien Svinesund -- Christiania fra poststasjonen VESTGAARD og fra Frederikshald til BØLBU.

Frederikshald opphørte som GRENSEPOSTKONTOR i 1839 ved at Svinesund postkontor ble opprettet og samtidig overtok arbeidet med posten til/fra utlandet. (Kgl.res. 9.1.1839).

Ifølge "Norges poststeder" 1886 ble skrivemåten på bynavnet endret til FREDRIKSHALD.

Fredrikshald postkontor fikk lokalombæring 1.7.1886, og navnet ble 1.1.1928 endret til HALDEN. Sirk. 40, 29.9.1927.

Ved etablering av firesifret postnr i Norge fra 18.3.1968 fikk HALDEN «1750» for ordinære adresser og «1751» for boksadresser. Fra 1.5.1992 ble HALDEN postkontor endret til 1752 HALDEN, boksadressene i Halden ble postnr 1751-- 1753, og gateadressene fikk postnr 1754--1786.

Ved omorganisering av postnummersystsmet fra 1.3.1999 ble det foretatt ytterligere endringer av postnumrene innen Halden kommune, der bl.a. BERG I ØSTFOLD, SPONVIKA og TISTEDAL har egne postnr i tillegg til HALDEN.

Postkontoret fikk tildelt datostempel i 1848 av 1-rings type med antikva bokstaver. Ca 1855/6 ble nyttet 3-rings kassasjonsstempel nr 75 (kort tid).

(1750 / 1752)
Postmestere/postsjefer:
De som først ordnet med posten, er ukjente.
Sagbrukseier og skipsreder Christen Andersen ca. 1676 og antakelig til han døde i 1716.
Sorenskriver Hans Cosmus 1716 (?) til han døde i 1722.
Sorenskriver Lauritz Rasch 15.12.1722.
Lensmannssønn Børge Gløersen 10.3.1730 (f. 1675) (?), død 20.9.1738).
Sorenskriver Andreas Hofnagel 6.3.1739 (f. 1708).
Jens Grønbech Larsen 1759 (f. 1733, død 1.9.1772).
John Andreas Messel 19.11.1772.
Juristråd og byfogd Thomas Rosing Stockfleth 3.2.1777 (f. 1742).
Byfogd Hans Holst de Kløcker 4.4.1781 (f. 1754).
Johan Christian Conradi 23.12.1803, tiltrådt 1.1.1804.
Sigismund Wolfgang Resch 13.4.1822 (f. 1770).
Postmester Halvor Bagge 9.8.1825 (f. 1787, død 29.8.1843).
Fhv.postmester Sigismund Wolfgang Resch 1.4.1844 (f. 1770).
Eskadronschef Andreas Holmsen 23.3.1852 (f. 1790).
Olaus Olsen midlertidig kst. 1.7.1858.
Postmester Jens Christopher Skjeldrup 1.9.1858 (f. 1806).
Betjent Christian Conrad Alfred Nilsen kst. 1.10.1871 (f. 1844).
Navigasjonsexaminator Jess Fæster Bille 30.9.1871, tiltrådt 1.1.1872 (f. 1818, død 1888).
Postinsp. Peter Valeur midlertidig fra 7.11.1888 (f. 1847).
Betjent Carl Emanuel Larsen midlertidig kst. fra 10.2.1889 (f. 1861).
Postmester Lauritz Elias Barnholdt 28.1.1889, tiltrådt 15.4.1889 (f. 1827).
Styrer av Kristiania reiseeksp., Henning Thorvald Kofoed 1.5.1906 (f. 1851).
Postmester Sigvald August Olsen 1.7.1922 (f. 1862), tiltrådt 1.11.1922 med Kofoed som midlertidig til 1.8., og postfullm. Harald Johansen til 1.10. (f. 1878).
Postfullm. I. Mikal Doroteus Berntsen 1.9.1932 (f. 1871), tiltrådt 1.1.1933 med postfullm. H. Pelle som midlertidigstyrer.
Postfullm. Olav Øslebye Brochmann midlertidig kst. under ledighet fra 16.8.1940 (f. 1888).
Postfullm. Nils Madsen Flornes 1.11.1940 (f. 1880), tiltrådt 1.12.1940 med Øslebye Brochmann som midlertidig styrer.
Postfullm. I Oscar Thorbjørn Carlsen under ledighet fra 1.11.1947 (f. 1897).
Postmester Einar Kristofersen 1.4.1949 (f. 1888).
Postmester Oscar Thorbjørn Carlsen 1.6.1959 (f. 1897).
Avd.sjef I Carl Wilhelm Nyqvist Jahnsen 1.9.1967 (f. 1916).
Postsjef Erling Petersen 1.2.1984 (f. 1924).
Postsjef (vikar) Inger Kristoffersen fra 1.1.1992 (f. 1941).
Postmester (midlertidig) Steinar Olav Lervik fra 1.5.1998.
Postmester Asbjørn Aleksander Billington 1.3.1999.

Den først kjente årlige lønn var i 1719 60 riksdaler.

1852 1871 1872 1874 1877
Spd. 700 1350 1300 1450
Kr ca. 6800

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 09/08/1650 ?

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
09/08/1650 ?
--Earliest time
09/08/1650
--Latest time
?
DigitaltMuseum
021166440534

-Id
021166440534
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål