Dahl, Eilert (1864 - 1924) [no]

Dahl, Eilert (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
24/01/2017 12:58:26
21/05/2022 01:27:16
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/d5b43272-b729-4c9b-81c0-0d35c14f79fb | RDF/XML | JSON-LD
Name
Dahl, Eilert
Norwegian bokmål

First name
Eilert
Norwegian bokmål

Last name
Dahl
Norwegian bokmål

lokalhistoriewiki.no

Birth
1864

-Time
1864
Death
1924

-Time
1924
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish


Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Biography

Født 02.08.1864 - død 28.03.1924 [En kilde oppgir dødsår til 1928 og fødselsår for hans kone Julie til 1867].
Født på Røbekk, d. i Molde. Sønn av utskiftningsformann Jens Ferdinand D. (18.7.1833-28.3.1893) og Ingeborg Wallem Wallace (11.5.1835-9.3.1899), g. m. Julie (Juliane Christine) Blüher (28.3.1861-22.7.1940), datter av Friedrich Wilhelm B. (29.10.1830-1899) og Karen (1831-1909), 6 barn. Bror av fotograf Herman D., utlært hos ham i Bergen, nedsatte seg på Dale i 1886. men vantrivdes der og flyttet etter 3 år til Molde, hvor han begynte som fotograf 2.8.1889. Han holdt først til i et atelier i broren Hans Georgs have, fra 1894 i eget hus ved Boybakken, hvor han foruten atelier og bolig hadde butikk med fotorekvisita, landskapsbilder, brevkort, og om sommeren, turistvarer. Hustruen og alle 6 barn (hvorav bare en ble fotografutdannet, men ikke benyttet seg av utdannelsen) hjalp til både i atelieret og butikken. En stund drev han dessuten isforretning i Eid sammen med broren, utskiftningsformann Ferdinand D. I 1916 solgte han husene i Molde og startet en hermetikkfabrikk på Fannestranden, Enen, bygget hus, og flyttet dit.

Virkested:
1889-1916: Molde , 1502
1886-1889: Dale i Brudvik

Norwegian bokmål

-Other actor
Reference
Kilde:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norske fotosamlinger, 1989
Skorgevik, Kjell: Fotografer i ?lesund i glassplatenes tid, 1985
Upublisert materiale i Preus museum (2012), (2013)
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
401

-Id
401
-System
FR
DigitaltMuseum
021036005495

-Id
021036005495
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål