Dahl, Eilert (1864 - 1924) [no]

Dahl, Eilert (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/11/2022 10:32:49
25/03/2023 01:08:32
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/d5b43272-b729-4c9b-81c0-0d35c14f79fb | RDF/XML | JSON-LD
Name
Dahl, Eilert
Norwegian bokmål

First name
Eilert
Norwegian bokmål

Last name
Dahl
Norwegian bokmål

lokalhistoriewiki.no

Birth
1864

-Time
1864
Death
1924

-Time
1924
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Dutch

Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Født 02.08.1864 - død 28.03.1924 [En kilde oppgir dødsår til 1928 og fødselsår for hans kone Julie til 1867].
Født på Røbekk, d. i Molde. Sønn av utskiftningsformann Jens Ferdinand D. (18.7.1833-28.3.1893) og Ingeborg Wallem Wallace (11.5.1835-9.3.1899), g. m. Julie (Juliane Christine) Blüher (28.3.1861-22.7.1940), datter av Friedrich Wilhelm B. (29.10.1830-1899) og Karen (1831-1909), 6 barn. Bror av fotograf Herman D., utlært hos ham i Bergen, nedsatte seg på Dale i 1886. men vantrivdes der og flyttet etter 3 år til Molde, hvor han begynte som fotograf 2.8.1889. Han holdt først til i et atelier i broren Hans Georgs have, fra 1894 i eget hus ved Boybakken, hvor han foruten atelier og bolig hadde butikk med fotorekvisita, landskapsbilder, brevkort, og om sommeren, turistvarer. Hustruen og alle 6 barn (hvorav bare en ble fotografutdannet, men ikke benyttet seg av utdannelsen) hjalp til både i atelieret og butikken. En stund drev han dessuten isforretning i Eid sammen med broren, utskiftningsformann Ferdinand D. I 1916 solgte han husene i Molde og startet en hermetikkfabrikk på Fannestranden, Enen, bygget hus, og flyttet dit.

Virkested:
1889-1916: Molde , 1502
1886-1889: Dale i Brudvik

Norwegian bokmål

-Other actor
Has works/objects at
-Organization/collection
Norwegian bokmål
-Organization/collection
-Organization/collection
Norwegian bokmål
Reference
Kilde:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norske fotosamlinger, 1989
Skorgevik, Kjell: Fotografer i ?lesund i glassplatenes tid, 1985
Upublisert materiale i Preus museum (2012), (2013)
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
401

-Id
401
-System
FR
DigitaltMuseum
021036005495

-Id
021036005495
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål