Topografi og geologi (133) [no]

Topografi og geologi (norwegian bokmål), Topografi och geologi (swedish)

Outline of Cultural Materials

Description
...høyde over havet; landoverflaten (f.eks. åser, fjell, sletter, pass); vannansamlinger (f.eks. innsjøer, elver, fjorder, myrer); grunnvann; kystens og den nærmeste havbunnens kjennetegn; tidevann og strømmer; oversvømmelser; områder med vulkansk aktivitet og jordskjelv; etc. Se også: Vannforsyning 312. Ferdselsveier 487. Transport til lands og vanns 49. Transport til lands og vanns 50. Jordskjelv og vulkanske ulykker 731. Folkelig geografi 823. [no]
Broader concept
Last changed
16/08/2021 10:58:17
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/d5a8da6e-a9af-456c-ae65-657a546ba6e8 | RDF/XML | JSON-LD
Label
Topografi og geologi
Norwegian bokmål

Topografi och geologi
Swedish

Description
...høyde over havet; landoverflaten (f.eks. åser, fjell, sletter, pass); vannansamlinger (f.eks. innsjøer, elver, fjorder, myrer); grunnvann; kystens og den nærmeste havbunnens kjennetegn; tidevann og strømmer; oversvømmelser; områder med vulkansk aktivitet og jordskjelv; etc. Se også: Vannforsyning 312. Ferdselsveier 487. Transport til lands og vanns 49. Transport til lands og vanns 50. Jordskjelv og vulkanske ulykker 731. Folkelig geografi 823.
Norwegian bokmål

Höjd över havet; Höjd- och djupförhållanden (ex. kullar, berg, slätter, pass); Vattensamligar (ex. sjöar, floder, havsvikar, kärr); Grundvatten; Karaktären hos havskusten och intilliggande havsbotten; Tidvatten och strömmar; Översvämningar; Områden med vulkanisk aktivitet och jordbävningar;
Swedish

Code
133
Category
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Broader concept