7130 BRÆKSTAD (Poståpneri) [no]

Other languages: 7130 BRÆKSTAD (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
19/03/2024 20:38:59
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/d562c1a3-f21e-473b-87d6-38e41640695a | RDF/XML | JSON-LD
Name
7130 BRÆKSTAD
Norwegian bokmål

Alternative name
BRÆKSTAD
Norwegian bokmål

Establishment
-Time
15/08/1883
--Place
Termination
?

-Time
?
Code
7130
Type
Norwegian bokmål

History

BRÆKSTAD poståpneri, på anløpsstedet, i Ørlandet prestegjeld, Fosen fogderi, under Trondhjem postktr., ble inntil videre underholdt fra 15.8.1883. Sirk. 17, 11.8.1883.

Fra poststedsfortegnelsen 1891 er navnet skrevet BREKSTAD.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet benevnt under- postktr. fra 1.11.1973, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.11.1974 status av postktr. B.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postboksadressatene under 7130 BREKSTAD tildelt postnr 7129.

Datostempel av 2-rings vanlig type ble levert ved opprettelsen i 1883.

(7130)
Poståpnere/styrere/postmestere:
Ds.eksp. Haftor Johansen Svee 15.8.1883.
Kontorist Tobias J. Enstad 1.4.1887.
Sparebank- og herredskass. Simon Viggen midlt. 13.9.1892, fast i 1893 (f. 1865).
Lars J. Olausen 1.10.1936 (f. 1881). Under sykefravær 9.2.1942 -- beg.av 1943 med Asbjørn Berg som vikar.
Lorein Flatnes vikar 1.8.1946.
Martin Fredagsvik 1.4.1947 (f. 1899).
Poståpner Odd Kristian Dyrkorn 1.1.1967 (f. 1923).
Poståpner Arnfinn Sandvik kst. 1.2.1972 (f. 1927)
Postm. Arnold Meier Lein 1.2.1981 (f. 1921).
Poststyrer Kjell Birger Hanstensen vikar 1.9.1983, fast 1.12.1985 (f. 1943).
Postm.vikar Nils Skogen 1.6.1995.
Postmester Nils Skogen 1.8.1997.
Postmester: Poststyrer Gunnar Dybvik, Bjugn, fra 10.6.1998.

De først kjente poståpnerlønninger:

1883 1886 1889 1896 1906 1917
Kr 120 200 400 800 1000 1300

Fra 1.7.1917 ble det ellers gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 15/08/1883 ?

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
15/08/1883 ?
--Earliest time
15/08/1883
--Latest time
?
DigitaltMuseum
021166442872

-Id
021166442872
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål