Vodahl, Andreas (1880 - 1974) [no]

Vodahl, Andreas (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
30/10/2018 14:28:32
18/03/2023 01:34:14
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/d54b945c-b625-40ff-b5dc-4818d6cabb9d | RDF/XML | JSON-LD
Name
Vodahl, Andreas
Norwegian bokmål

First name
Andreas
Norwegian bokmål

Last name
Vodahl
Norwegian bokmål

lokalhistoriewiki.no

Birth
1880

-Time
1880
Death
1974

-Time
1974
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Dutch

Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Født 30.10.1880, død 16.01.1974. Eksamen i 1902 fra ingeniørlinjen (bygningsingeniør) ved Trondhjems tekniske læreanstalt. 1903-04 landmåler ved Erie Railroad, New Jersey, USA. Fra 1904 ingeniør hos George F. Hardy, Conculting Engineer, Broadway, New York, USA. Deretter ansatt i flere år ved The Riordan Paper Mills, Hawkesbury, Ontario, Kanada. Deretter arbeidet han som leder av konstruksjonskontoret til Chile Exploration Co. i Chiquamata. Fra 19.09.1916 ansatt som ingeniør ved A/S Tyssefaldene/DNN. Formann i Hardanger tekniske forening 1920, 1929-30 og 1938-45. Distriktsingeniør ved Finnmarkskontoret i Honningsvåg 1946-47. Brev av 4.10.1974 fra Norsk Teknisk Museum til Norsk kulturråd: Ingeniør Andreas Vodahls samling. Hittil registrert 570 negativer fra gjenreisningen av Finnmark etter 2. verdenskrig. Det gjenstår et lignende antall negativer, stort sett fra utbygningen av Tyssefallene.

Virkested:
Odda
Tyssedal
Honningsvåg

Norwegian bokmål

Reference
Kilder:
Norske fotosamlinger, 1989
Upublisert materiale i Preus museum (2011)
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
2967

-Id
2967
-System
FR
DigitaltMuseum
021036009213

-Id
021036009213
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål