Abel, Hans Holtermann (1830 - 1903) [no]

Abel, Hans Holtermann (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
31/03/2021 11:15:09
13/08/2022 01:18:24
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/d52e11ab-7f03-4f3e-bdc4-da24ee497c95 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Abel, Hans Holtermann
Norwegian bokmål

First name
Hans Holtermann
Norwegian bokmål

Last name
Abel
Norwegian bokmål

Store norske leksikon

lokalhistoriewiki.no

Birth
17/10/1830

-Time
17/10/1830
Death
11/12/1903

-Time
11/12/1903
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish


Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Født i Farsund 17.10.1830, d. i Christiania 11.12.1903. Sønn av byfoged Fredrik Christian Thrane A. og Margaretha Christine Schjelderup. g. l) m. Christine Mathilde Abel (1836-63), 2) m. Louise Doris Sophie Pauline Kleffel (også fotograf), datter av Ludwig Gustaf K. og Emilie Fredenhagen. Cand. pharm. 1853, bestyrte endel apotek, begynte så i 1863 å interessere seg for fotografering, som han lærte hos sin senere svigerfar i Tyskland. I 1864 åpnet han sammen med sin hustru "Photographisk Atelier og Handel med photographiske Articler" i Hoppes Gaard ved Torvet i Christiania. Det ble etterhvert hustruen som tok seg av fotograferingen, mens han selv drev handelen med kjemikalier og fotografiske artikler. Han var imidlertid den første i Norge som i 1867 begynte med portretter i cabinet-form. I Bergens Adresse-Contoirs Efterretninger averterte han 2.5.1865: "DHrr Fotografer underrettes herved om at jeg foruden de sædvanlige til Fotografien henhørende Artikler ogsaa leverer alle til Urancopier-Processen (Wothlytypie) nødvendige Gjenstande. Enhver Bestilling vil gratis medgives en udførlig Anvisning til Udøvelse af Urancopier-processen. H.Abel. Exam.pharm. & Fotograf. Østre Gade No.18, Christiania". 20.3.1890 tok han patent på "Hylse for fotografiske Tørrplader". I 1901 hadde han egen avdeling i Bergen i Store Markevei 13. Atelieret ble i 1890 solgt til Sine Kraft, mens Kunstforlaget og kjemikalieforretningen fortsatte. Disse ble overtatt av sønnene Gustav Adolf (1872-1936) og Louis Gustav Kleffel (1874-1932).

Virkested:
1864-1890: Oslo; Carl Johansgd. 17

Norwegian bokmål

Related to
-Other actor
Norwegian bokmål
Reference
Kilder: Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Meyer, Robert: Den glemte tradisjonen. Utstillingskatalog, Oslo Kunstforening, 1989
Erlandsen, Roger: Pas nu paa! Nu tar jeg fra Hullet! 2000
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
12

-Id
12
-System
FR
DigitaltMuseum
021036004788

-Id
021036004788
-System
DigitaltMuseum
Nasjonalmuseet ID
F4D36BDB-0A0A-40F5-B919-5A1B1E0E59E8

-Id
F4D36BDB-0A0A-40F5-B919-5A1B1E0E59E8
-System
Nasjonalmuseet ID
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål