Hantering och lagring av audiovisuella bärare [sv]

Hantering och lagring av audiovisuella bärare (swedish)

Feltkatalogen [no]

06/05/2021 12:10:43
Ongoing work
Status

URI
http://kulturnav.org/d5276b9b-b457-4619-b748-7ba6401be4bb
Download
Login/register to download the dataset content
1 to 20 of 63 hits.
Value missing
Name
Hantering och lagring av audiovisuella bärare
Swedish

Content type

Norwegian bokmål

Swedish

Primary language
English

Norwegian bokmål

SwedishNorwegian nynorsk

Dataset
Norwegian bokmål

Content structure
Norwegian bokmål

Swedish

Default presentation
View overview