Arborelius, Rudolf (1861 - 1917) [sv]

Arborelius, Rudolf (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:32:43
08/05/2021 00:28:02
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/d50aea55-b2cf-47c1-a110-d4e70dfa3dd1 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Arborelius, Rudolf
Swedish

First name
Rudolf
Swedish

Last name
Arborelius
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
24/12/1861 Orsa (Stad) [sv], ,

-Time
24/12/1861
-Place reference
Orsa (Stad) [sv], ,
--Place
Swedish
Death
06/07/1917 Stockholm (Stad) [sv], ,

-Time
06/07/1917
-Place reference
Stockholm (Stad) [sv], ,
--Place
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Utbildning: HAL, Högre Allmänna Läroverket i Stockholm 1882.
KTH 1882-1886, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Verksamhet: Ritare vid I O Wengströms snickerifabrik 1886-1888.
Anställd hos Isak Gustaf Clason, Ernst Stenhammar, Kasper Salin, Gustaf Lindgren 1888-1897.
Egen verksamhet i Stockholm från 1889.

Andra uppdrag: Tekniskt biträde för fastighetsvärderingar hos Stockholm inteckningsgaranti AB från 1898 och värderingsman hos AB Stockholms tomträttskassa från 1909.

Medlemskap: STF 1890-1917, Svenska Teknologföreningen.
KK från 1891, Konstnärsklubben.

Verk ett urval:
Stockholms Inteckningsgaranti AB hus, ombyggnad och ny bankhall 1906.
Franska reformerta församlingens hus, Humlegårdsg 13-15, Stockholm 1905.
Mittag-Lefflerska villan, kv Midgård, Djursholm 1896, senare omgestaltad av Ferdinand Boberg.
Drottsgården, Katarina v 13, Stockholm (tillsammans med E Landewall) 1909.
Weylandts villa, Alberget, Djurgårdsv 150, Djurgården 1911, Stockholm, tillbyggnad.
Flera villor i Djursholm.
Ombyggnad av Djursholms slott.
Kyrkoherdebostad i Orsa.
Orsa tingshus 1902.
Abisko turiststation.
Gamla brandstationen, Orsa 1907.
Bostads- och affärshus, kv Hästen, Orsa 1902-1903.
Restaurering av kyrkor i Dalarna.
Västmanland, Hörkens kyrka, Ljusnarsbergs sn, 1924–1925.
Idrottsparksbyggnad i Stockholm (på nuvarande Stadions plats) 1896 (tillsammans med Lilljekvist).
Eriksbergsg 13, Stockholm 1913-1914.
Ombyggnad av entré, trapphus av Stora Sällskapet, Arsenalsg 7, Stockholm 1903.
Radhus i Lidingö 1907.
Radhus mm i Enskede (Palmeska villastaden) Stockholm 1909-1910.
Kv Ängsknarren, Stockholm 1916-1918 (riven).
Bostadshus i Stockholm 1890-1917.
Civilstatens änke- och pupillkassas hus vid Kungsträdgården, Stockholm 1915.

Swedish

Parent Of
Reference
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 1. Födelseåren 1811 - 1884. Stockholm, 1937. Sid 248.
Kruse, John: Svenskt porträttgalleri, band 20. Arkitekter, bildhuggare, målare, tecknare, grafiker, mönsterritare och konstindustrialister, med biografiska uppgifter. Stockholm, 1901. Sid 10.
Stavenow - Hidemark, Elisabet: Villabebyggelse i Sverige 1900 - 1925. Inflytande från utlandet idéer, förverkligande. Akademisk avhandling, Uppsala Universitet. Nordiska museets handlingar 76. Stockholm, 1971.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Stockholms byggnader. En bok om arkitektur och stadsbild i Stockholm. Tredje omarbetade upplagan, Stockholm, 1977.
Hesselman, Georg: Historik över byggnadsyrket i Stockholm 1250 - 1950. uo, 1952.
Holmer, O, Arborelius, Minnesutställning 1943 (Nationalmuseum).
Nybloms förlag (utgivare): Svenska konstnärer. Biografisk handbok. Stockholm, (1951 Thomaeus, G, (red)) 1982.
Bergquist, Göran och Malmquist, Sune: Malmarna. En byggnadshistorisk undersökning utförd på uppdrag av Stockholms stads byggnadsnämnd. Del 1 och 2. Stockholm, 1969.
Svensk uppslagsbok.
Hall, Thomas (red): Stenstadens arkitekter - Sju studier över arkitekternas verksamhet och betydelse vid utbyggnaden av Stockholms innerstad 1850 - 1930. Stockholm, 1981.
Teknisk tidskrift - afdelning för byggnadskonst, år 1896, Villa Mittag-Leffler, ibid år 1899, Östermalms nya folkskolehus.
Teknisk tidskrift - Arkitektur, år 1917 sid 117, R Arborelius, In memoriam.
Swedish

Primus
595

-Id
595
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034075751

-Id
011034075751
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish