Albin Marin AB (Varv) [sv]

Other languages: Albin Marin AB (swedish)

Verft (Statens maritima och transporthistoriska museer [sv]) [no]

Description
Albin Marin är en fritidsbåtstillverkare. [sv]
Type
Dataset owner
Contact information
registrator@smtm.se [sv]
dataskyddsombud@smtm.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
19/03/2024 20:45:48
01/06/2024 06:32:55
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/d481c60a-b06e-4ee7-a928-2ec87937a4db | RDF/XML | JSON-LD
Name
Albin Marin AB
Swedish

Alternative name
Larsson Trade
Swedish

Description
Albin Marin är en fritidsbåtstillverkare.
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Establishment
1958?

-Time
1958?
Termination
1982

-Time
1982
Type
Norwegian bokmål

Swedish

Legal form
English

Norwegian bokmål

Swedish

History

Albin Marin hette först Larsson Trade och startade när Albin Motor började sälja båtar i samband med att man tog fram P28. Namnbyte till Albin Marin i mitten av 1960-talet? Albin Marin expanderade kraftigt och gick till en början bra. Efter några besvärliga år på 1970-talet och ägarbyte blev det konkurs 1980. Bolaget ombildades men gick i konkurs igen 1982. Man tillverkade bland annat Albin 25 och Albin Vega.

Swedish

-Owner
Swedish
Activity
Varvsverksamhet Kristinehamn (Kommun) [sv], , ,

-Type of activity (text)
Varvsverksamhet
Swedish

-Place reference
--Place
Varvsverksamhet

-Type of activity (text)
Varvsverksamhet
Swedish
Reference
Vi båtägare 1982:8-10.
Swedish

DigitaltMuseum
021166009503
-Id
021166009503
-System
DigitaltMuseum