Blood donation Place holder

Blodgiving (norwegian bokmål), Blodgjeving (norwegian nynorsk)

Los (Eksterne data) [no]

Broader concept
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
31/03/2021 09:11:50
Published
Status

URI
https://psi.norge.no/los/ord/blodgiving
Label
Blood donation
English

Blodgiving
Norwegian bokmål

Blodgjeving
Norwegian nynorsk

Not used label
Blodbank
Norwegian nynorsk

Blodbank
Norwegian bokmål

Blodgivar
Norwegian nynorsk

Blodgiver
Norwegian bokmål

Blodgjevar
Norwegian nynorsk

Blodgjevar
Norwegian bokmål

Broader concept
English
     Public health
English

Note
**
Norwegian bokmål

Blod kan ikkje framstillast kunstig. Hovudregelen er at alle friske menneske mellom 18 og 65 år kan melde seg som blodgjevar og gje blod inntil fire gonger pr. år.
Norwegian nynorsk