6500 CHRISTIANSSUND (Postkontor) [no]

Other languages: 6500 CHRISTIANSSUND (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
19/03/2024 20:39:35
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/d45d6cb4-afdf-40c9-bca1-05395c42c7bc | RDF/XML | JSON-LD
Name
6500 CHRISTIANSSUND
Norwegian bokmål

Alternative name
CHRISTIANSSUND
Norwegian bokmål

Establishment
04/08/1758

-Time
04/08/1758
Termination
?

-Time
?
Code
6500
Type
Norwegian bokmål

History

CHRISTIANSSUND fikk kjøpstadsrettigheter i 1742.

Ifølge posthistorien ble det etter postinspektør Schanches innsats i 1758 ansatt poståpner på stedet den 4.8.1758, som fra 1772 ble opphøyd til postekspedisjon, etter skriv fra Postamtet 28.5.1872, og til postkontor fra 1.1.1787.

Navnet ble fra poststedsfortegnelsen 1889 skrevet KRISTIANSUND (N).

Offenlig lokalpost ble opprettet fra 1.7.1890.

Postkontoret holdt først til på Nordlandet.
1834 til 1855 i Øvregaten.
1855. ?
1886 til 1894 i Helsingsgt. 9.
1894 til 1907 i Skolegaten 14 (Sorenskriver Fastings gård)
1907 til 1909 i Langveien 2.
1909 til 1940 i Kommunebygningen på Torvet.
1940 - i Håndverkerforeningens gård, Hollendergt. 1.

Etter at byen ble bombet i april 1940, fikk postkontoret midlertidige lokaler fra mai s.å. i Håndverkerforeningens lokaler og flyttet først den 5.12.1948 inn i nytt postkontor.

KRISTIANSUND N postkontor ble fra 30.3.1998 oppgradert til postsenter. Sirk 6, 20.3.1998.

Datostempel av 1-rings type med antikva bokstaver ble tilsendt i 1848, men postkontoret nyttet også fra ca 1855/6 3-rings kassasjonsstempel nr 44.

(6500)
Kjente postmestere/postsjefer:
Byfogd/skriver Johan Koren Christie 28.5.1772 til ca 1810 (f. 1745).
Veier/måler/vraker Michael Luhs 23.1.1810 til 10.5.1822 (f. 1776).
Fogdefullm. Halvor Bagge 16.11.1822 til 9.8.1825 (f. 1787).
Apoteker Peder Kjeldsberg 11.6.1826 til 5.10.1833 (f. 1789, død 5.10.1833).
Bokholder Jacob Adolph Volckmar 6.2.1834 til 21.11.1855 (f. 1783, død 1858).
Det er videre notert en Hansen kst. 1.1.1856 til 5.9.1856.
Postmester Ulrik Ditleff Scharfenberg 19.5.1856, tiltrådt 5.9.1856 til 1871 (f. 1807, død 21.3.1871).
Posteksp. Christian Peder Kreutz Scharfenberg kst. 21.3.1871 (f. 1833).
Kaptein Theodor Vilhelm Soelberg 30.9.1871, tiltrådt 15.1.1872 til 11.12.1889 (f. 1818, død 11.12.1889).
Postfullm. Nicolai Bonsak Hagen kst. 11.12.1889 (f. 1861).
Postfullm. Brynjulf Kvam kst. fra 1.1. til 31.7.1890 (f. 1851).
Posteksp. Olaf Laurentius Schartum under ledighet fra 1.8.til 1.10.1890 (f. 1864).
Postinsp. Peter Valeur 29.7.1890, tiltrådt 1.10.1890 (f. 1847).
Postfullm. Brynjulf Kvam kst.1.8.1892, fast 24.9.1892 til 1.1.1922 (f. 1851).
Postfullm. Alfred Rødland var midlertidig kst. fra 1.1.1922 (f. 1877).
Postfullm. Johan Timann Heesch 17.2.1922, tiltrådt 15.7.1922 (f. 1870).
Postmester Olaf Hagen ble kst. 1.7.1930, tiltrådt 1.9.1930 (f. 1873).
Postfullm. Peter Christoffer Schmidt kst under ledighet fra 1.12.1938 (f. 1881).
Kst. postmestere Reidar Evjen 16.1.1939, tiltrådt 16.4.1939 (f. 1879) med postfullm. Peter Christoffer Schmidt som midlertidig styrer.
Postfullm. Edvin Dankert Thoresen under ledighet fra 6.7.1949 (f. 1888).
Postmester John Larsen Høidahl 1.5.1950--1.7.1960 (f. 1890).
Vikar(er) fra 1.7.1960.
Avd.sjef Kjartan Floor 1.1.1962 (f. 1898, død 17.2.1963).
Avd.sjef Lars Johnsen 1.8.1963--1.3.1970 (f. 1900).
Vikar(er) 1.3.1970.
Postmester Olav Lauritsen Godø 1.9.1970 (f. 1920).
Avd.leder Knut Kvam 1.2.1983 (f. 1931).
Postsjef Oddmund Asbjørn Røskar 1.3.1997.
Postmester Unni Blesvik 15.10.1997.
Postmester Linda Holthe 1.2.1998.

De først kjente årlige postmesterlønninger:

1759 1786 1825 1825 1855 1866 1871 1872 1874 1877 1885
Rdl. 30 80 120
Spd. 370 520 620 1130 1150 1190
Kr 5600 6400

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 04/08/1758 ?

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
04/08/1758 ?
--Earliest time
04/08/1758
--Latest time
?
DigitaltMuseum
021166442555

-Id
021166442555
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål