Nielsen, Charles (1861 - 1912) [no]

Nielsen, Charles (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
14/02/2019 10:14:43
14/05/2022 04:34:10
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/d4411c8d-6adf-4baa-aae8-ce54bcf1219c | RDF/XML | JSON-LD
Name
Nielsen, Charles
Norwegian bokmål

First name
Charles
Norwegian bokmål

Last name
Nielsen
Norwegian bokmål

lokalhistoriewiki.no

Birth
1861

-Time
1861
Death
1912

-Time
1912
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish


Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Biography

Sønn av fotograf Hans Petter N. og Ane Elisabeth Hinche (Hücke). Overtok i 1892 farens firma og drev det med firmanavnet "H. P. Nielsen & Søn". Det var startet av Anders Dedekam i begynnelsen av 1860-årene, og overtatt av H. P. Nielsen i 1865. I 1912 overlot han forretningen til Selmer Norland og Samson Brathole, som så igjen overlot den til Fred Schønberg i 1923. I 1949 ble den overtatt av Kjell Lund Hvoslef, som fremdeles driver den med firmanavnet "Hvoslef Foto A/S".

Virkested:
1892-1912: Arendal

Norwegian bokmål

-Other actor
Norwegian bokmål
Reference
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
2111

-Id
2111
-System
FR
DigitaltMuseum
021036007861

-Id
021036007861
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål