Life role
Dataset owner
Contact information
registrator@smtm.se [sv]
dataskyddsombud@smtm.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
24/01/2017 13:14:39
03/06/2023 04:34:38
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/d3d4c0e8-3d96-421d-b4ec-ff7e119b56aa | RDF/XML | JSON-LD
Name
Sheldon, Charles
Swedish

First name
Charles
Swedish

Last name
Sheldon
Swedish

Title
Skeppsbyggmästare

-Title
Skeppsbyggmästare
Swedish
Wikipedia (via Wikidata)

Birth
29/09/1665 Göteborg (Stad) [sv], , Göteborg [sv]

-Time
29/09/1665
-Place reference
Göteborg (Stad) [sv], , Göteborg [sv]
--Place
--Place (text)
Göteborg
Swedish
Death
06/08/1739 Karlskrona (Stad) [sv], ,

-Time
06/08/1739
-Place reference
Karlskrona (Stad) [sv], ,
--Place
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Son till Francis Sheldon (d.ä.), som invandrat till Sverige 1659. Född 29 september 1665 i Göteborg, död 6 augusti 1739 i Karlskrona.

Charles Sheldon blev liksom sin far och äldre bror, Francis John, skeppsbyggare och studerade i Sverige och England. 1691 blev han skeppsbyggmästare i Kalmar och efterträdde 1692 den hastigt avlidne brodern som skeppsbyggmästare i Karlskrona. Han var verksam där, och tidvis i Stockholm och Västervik, fram till sin död. Förutom sina många fartygsbyggen är han mest ihågkommen som initiativtagare till och medkonstruktör av Polhemsdockan i Karlskrona.

Swedish

Parent Of
Reference
Holmberg, Gustaf: Skeppsbyggarsläkten Sheldon, Sjöhistorisk årsbok 1957-1958.
Swedish

-Text
Charles Sheldon, urn:sbl:5885, Svenskt biografiskt lexikon (art av Jan Glete), hämtad 2014-04-15.
Swedish
DigitaltMuseum
021035593977
-Id
021035593977
-System
DigitaltMuseum