Broader concept
Dataset owner
Estonian Photographic Heritage Society owns the information on this page
License
Open Data Commons Attribution License (ODC-BY) applies to the information on this page
Last changed
19/03/2024 20:08:33
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/d3caa397-69d9-4959-933e-c619115b13f1 | RDF/XML | JSON-LD
Label
composite photographs
English

fotomontaažid
Estonian

Alternative label
combination images
English

combination photoprints
English

combination prints
English

composite photograph
English

composite photoprints
English

composites (photographs)
English

composites, photo
English

photo composites
English

photocomposites
English

photographs, composite
English

photoprints, composite
English

prints, combination
English

Scope note
Photographic prints in which two or more negatives are printed as one unified image. For combinations of images, such as photographs with architectural drawings, use "photomontages." When pieces of photographs or other relatively flat materials are pasted together into less unified images, use "collages."
English

Fotod, milles kaks või rohkem negatiivi on kopeeritud üksiku ühendatud pildina. Kujutiste kombinatsioonide puhul, näiteks fotod koos arhitektuuriliste joonistega, kasutage terminit "fotomontaaž". Kui fotode osad või muud suhteliselt lamedad materjalid kleebitakse kokku vähem ühtseks kujutiseks, kasutage terminit "kollaaž".
Estonian

Broader concept
English
               visual works (works)
English
                    <visual works by material or technique> - Guide term
English
                         photographs
English
                              <photographs by technique> - Guide term
English
                                   <photographs by processing or presentation technique> - Guide term
English
                                        manipulated photographs
English

-Text
"fotomontaaž" - Eesti keele seletav sõnaraamat. Eesti Keele Instituut. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2009.
Estonian
Editorial note
Imported from http://vocab.getty.edu/aat/300134769 February 28, 2019 4:56:27 PM CET
English

Importert fra http://vocab.getty.edu/aat/300134769 28.02.2019 16:56:27
Norwegian bokmål

Importerad från http://vocab.getty.edu/aat/300134769 2019-02-28 16:56:27
Swedish