Larm, Benjamin (1858 - 1927) [no]

Larm, Benjamin (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
24/01/2017 12:59:59
14/05/2022 04:29:27
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/d3bb6b1f-12e8-49b2-b89d-60dfc80f02a8 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Larm, Benjamin
Norwegian bokmål

First name
Benjamin
Norwegian bokmål

Last name
Larm
Norwegian bokmål

lokalhistoriewiki.no

Birth
1858

-Time
1858
Death
1927

-Time
1927
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish


Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Biography

Født 01.07.1858 - død 05.09.1927
Født i Mariestad, Sverige, død i Bergen. Tvillingbror av Josef L. (se slektsopplysninger under ham), gift 23.3.1887 med Oluffa Davidda Jørgensen (d. 5.9.1927). Begynte først i manufakturbransjen sammen med broren, deretter ble de begge fotografer og åpnet atelier "Brødrene Larm" i Veiten 5 i Bergen 1886 (se videre under broren). Etter Bergensbrannen i 1916 opphørte hans fotografvirksomhet, og de siste årene av sitt liv kaltes han for eiendomsmekler.

Virkesteder:
1886-1916: Bergen
1886-1891: Bergen; Veiten 5
1891-1895: Bergen; Veiten 1
1895-0000: Bergen; Smaastrandgaten 7

Norwegian bokmål

Sibling of
Norwegian bokmål

-Other actor
Norwegian bokmål
Reference
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norske fotosamlinger, 1989
Skorgevik, Kjell: Fotografer i Ålesund i glassplatenes tid, 1985
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
1580

-Id
1580
-System
FR
DigitaltMuseum
021036007276

-Id
021036007276
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål