Suzuki Harunobu (1724 - 1770) [sv]

Suzuki Harunobu (swedish)

Personer med anknytning till Världskulturmuseerna (Statens museer för världskultur) [sv]

Description
Suzuki Harunobu var en japansk träsnittskonstnär. [sv]
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
21/01/2018 11:48:48
25/06/2022 05:27:55
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/d3af213d-d7a4-44ca-9667-faca716d5aa7 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Suzuki Harunobu
Swedish

Last name
Harunobu
Swedish

Title
konstnär

-Title
konstnär
Swedish
Description
Suzuki Harunobu var en japansk träsnittskonstnär.
Swedish

Wikipedia

Birth
1724

-Time
1724
Death
1770

-Time
1770
Nationality
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Suzuki Harunobu var en japansk träsnittskonstnär.

Swedish

Residence
, , Japan [sv]

-Place reference
, , Japan [sv]
--Place (text)
Japan
Swedish
Carlotta-SMVK
3213350

-Id
3213350
-System
Carlotta-SMVK
DigitaltMuseum
021037462168
-Id
021037462168
-System
DigitaltMuseum