Myttinge Båtvarv (Varv) [sv]

Myttinge Båtvarv (swedish)

Verft (Statens maritima och transporthistoriska museer [sv]) [no]

Description
Båtvarv [sv]
Type
Dataset owner
Contact information
registrator@smtm.se [sv]
dataskyddsombud@smtm.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
23/03/2016 08:47:54
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/d394319c-e17b-43be-9df1-5a708ccab4af | RDF/XML | JSON-LD
Name
Myttinge Båtvarv
Swedish

Alternative name
Myttinge Varv
Swedish

Description
Båtvarv
Swedish

Establishment
1906

-Time
1906
Termination
1974

-Time
1974
Type
Norwegian bokmål

Swedish

History

Varvet startade 1906. Drevs först av bröderna Karlsson. 1930 köptes det av Nils Nordström och drevs sedan av sonen Nils Axel Nordström och senare sonen Bruno Nordström tilld varvet lades ner 1974. Båtbyggeri bedrevs fram till 1968, framför allt ekor och mindre roddbåtar men även ibland motorbåtar (7-8 meter) och segelbåtar. Därefter endast utrustning och vinterförvaring samt reparationer. En viss verksamhet pågår fortfarande 2008.

Swedish

Owned by
Nordström, Nils

-Owner (text)
Nordström, Nils
Swedish
Nordström, Nils Axel

-Owner (text)
Nordström, Nils Axel
Swedish
Nordström, Bruno

-Owner (text)
Nordström, Bruno
Swedish
Activity
Varvsverksamhet Värmdö (Kommun) [sv], Myttinge, Skägga [sv],

-Type of activity (text)
Varvsverksamhet
Swedish

-Place reference
Värmdö (Kommun) [sv], Myttinge, Skägga [sv],
--Place
--Specified
Myttinge, Skägga
Swedish
Reference
Karlström, Olle (red.) (1945). Uppslagsverk för båtfolk. Stockholm: Fama (1945)
Swedish

Larsson, Gunilla (2008). Bevarade småbåtsvarv i Stockholms skärgård: översiktlig inventering av småbåtsvarv i Stockholms skärgård, Stockholm län. Stockholm: Stockholms läns museum i Stockholms skärgård (2008)
Swedish

Sjöhistorisk årsbok. (1947). Stockholm: Föreningen Sveriges sjöfartsmuseum i Stockholm. s. 189-
Swedish

DigitaltMuseum
021166454751
-Id
021166454751
-System
DigitaltMuseum