Bohlin, Karl Johan (1862 - 1947) [sv]

Bohlin, Karl Johan (swedish)

Personer med anknytning till Världskulturmuseerna (Statens museer för världskultur) [sv]

Description
Karl Johan Bohlin, bokförläggare. Skänkt saml. från Nordafrika till Etnografiska museet, Stockholm. [sv]
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
21/01/2018 11:25:59
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/d3297204-c382-4066-bbd1-a4524b6f25c2 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Bohlin, Karl Johan
Swedish

First name
Karl Johan
Swedish

Last name
Bohlin
Swedish

Description
Karl Johan Bohlin, bokförläggare. Skänkt saml. från Nordafrika till Etnografiska museet, Stockholm.
Swedish

Birth
1862

-Time
1862
Death
1947

-Time
1947
Biography

Karl Johan Bohlin, bokförläggare. Skänkt saml. från Nordafrika till Etnografiska museet, Stockholm.

Swedish

Carlotta-SMVK
1176206

-Id
1176206
-System
Carlotta-SMVK
DigitaltMuseum
021037460999
-Id
021037460999
-System
DigitaltMuseum