Work assessment allowance Place holder

Arbeidsavklaringspenger (norwegian bokmål), Arbeidsavklaringspengar (norwegian nynorsk)

Los (Eksterne data) [no]

License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
31/03/2021 09:11:27
Published
Status

URI
https://psi.norge.no/los/ord/arbeidsavklaringspenger
Label
Work assessment allowance
English

Arbeidsavklaringspenger
Norwegian bokmål

Arbeidsavklaringspengar
Norwegian nynorsk

Not used label
Attføringspengar
Norwegian nynorsk

Attføringspenger
Norwegian bokmål

Attføringsstønad
Norwegian nynorsk

Attføringsstønad
Norwegian bokmål

Attføringsytelser
Norwegian bokmål

Tidsavgrensa uførestønad
Norwegian nynorsk

Attføringsytingar
Norwegian nynorsk

Tidsbegrenset uførestønad
Norwegian bokmål

Uføregrad
Norwegian nynorsk

Uføregrad
Norwegian bokmål

Uføretrygd
Norwegian nynorsk

Uføretrygd
Norwegian bokmål

Broader concept

English
     Income security
English

Note
Økonomisk støtte som skal sikre inntekt til livsopphold til personer som har fått inntektsevnen langvarig nedsett pga. sykdom, skade eller lyte.
Norwegian bokmål

Økonomisk yting som skal sikre inntekt til livsopphald til personar som har fått inntektsevna langvarig nedsett pga. sjukdom, skade eller lyte.
Norwegian nynorsk