Agnes (1912 OHYJ) [sv]

Agnes (swedish)

Fartyg ägda av Gustaf Erikson (Ålands sjöfartsmuseum) [sv]

Description
Lastfartyget ss Agnes i Firma Gustaf Eriksons ägo 1938 - 1942 [sv]
Type of vessel
Dataset owner
Ålands sjöfartsmuseum (Museum) [sv] owns the information on this page
Last changed
31/03/2017 14:36:42
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/d2aabf3a-4d61-4f5f-a8de-72050180d138 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Agnes
Swedish

Description
Lastfartyget ss Agnes i Firma Gustaf Eriksons ägo 1938 - 1942
Swedish

Technical description
Dödvikt: 5200 ton
Längd B.P.P: 99,19 m
Klass: Lloyd's Register
Maskin: Varvets trippelångmaskin
Swedish

Home port
Mariehamns stad (Ekonomisk region (Finland)) [sv], ,

-Place reference
Mariehamns stad (Ekonomisk region (Finland)) [sv], ,
Flag state

Norwegian bokmål

Swedish

Signal letters
OHYJ
Type of vessel
English

Norwegian bokmål

Swedish

Other vessel type
English

Norwegian bokmål

Swedish

History

Byggd på Rotterdamsche Droogok Maatschappij, i Rotterdam.
1912 - 1922 ss Ostdijk
1922 - 1936 ss Blairogie
1936 - 1938 ss Agnes
1938 - 1942 ss Agnes, i GE ägo
1942-11-01 Torpederad i södra Östersjön, tolv n.m norr om Rixhoft. Fyra man följde med i djupet.

Swedish

Measurement
Bruttotonnasje [no]: 2983 brutto registertonn (brt) [no]

-Value
2983
Nettotonnasje [no]: 1811,5 nettoregisterton [sv]

-Value
1811,5
Längd över allt [sv]: 102,96 meter (m) [no]

-Value
102,96
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish
Bredde [no]: 14,44 meter (m) [no]

-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

-Value
14,44
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish
Djupgående [sv]: 6,48 meter (m) [no]

-Measurement type
Swedish

-Value
6,48
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish
Fart [sv]: 8 Knop [sv]

-Measurement type
Swedish

-Value
8
Nettotonnasje [no]: 1440 nominella hästkrafter (hkr nom) [sv]

-Value
1440
Built
1912
Varv Rotterdamssche Droogok Maatschappij, Rotterdam, nybyggnads nr 030.

-Timespan
1912

--Earliest time
1912
-Dating comment
Varv Rotterdamssche Droogok Maatschappij, Rotterdam, nybyggnads nr 030.
Swedish
Delivered
Varv Rotterdamsche Droogok Maatschappij, i Rotterdam

-Dating comment
Varv Rotterdamsche Droogok Maatschappij, i Rotterdam
Swedish
Wrecked
01/11/1942
Torpederad tolv nm norr om Rixhoft. Fyra man omkommer.

-Time
01/11/1942
-Dating comment
Torpederad tolv nm norr om Rixhoft. Fyra man omkommer.
Swedish
Owned/operated by
-Actor
-Owner role
Swedish

-Timespan
12/01/1938 01/11/1942
--Earliest time
12/01/1938
--Latest time
01/11/1942
DigitaltMuseum
021176920661
-Id
021176920661
-System
DigitaltMuseum