Broader concept
Dataset owner
Estonian Photographic Heritage Society owns the information on this page
License
Open Data Commons Attribution License (ODC-BY) applies to the information on this page
Last changed
19/03/2024 20:10:25
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/d2a1187f-9823-4a54-ac87-3ab80b8ddd16 | RDF/XML | JSON-LD
Label
cinematography
English

kinematograafia
Estonian

Alternative label
motion picture photography
English

Scope note
The art and science of photographing animate or animated beings or objects in motion, using a motion picture camera. Distinct from "chronophotography," which records motion or change with a series of photographic images shot with a still camera, either discrete photographs taken sequentially or a single exposure capturing movement, as blurred images. For terms concerning the overall process of making motion pictures and the various techniques involved, see descriptors under the guide term "<filmmaking and filmmaking processes and techniques>."
English

Oskus ja teadus sellest, kuidas pildistada elusaid või animeeritud olendeid ning objekte liikumises, kasutades filmi- või videokaamerat. Erineb "kronofotograafiast", mis salvestab liikumist või muutumist fotokujutistel, mis on pildistatud fotokaameraga, kas siis järjestikku tehtud üksikute fotode seeriana või ühekordse säritamise tulemusena saadud ähmaste kujutistena. Terminite kohta, mis puudutavad kogu filmide valmistamise protsessi ning sellega seotud erinevaid tehnikaid, vaadake juhtterminit "filmitootmine ja selle protsessid ning tehnikad".
Estonian

Broader concept
English
English
                         photography (process)
English

Narrower concept
-Text
Eesti keele seletav sõnaraamat. Eesti Keele Instituut. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2009.
Estonian
Editorial note
Imported from http://vocab.getty.edu/aat/300054227 February 25, 2019 7:49:01 PM CET
English

Importert fra http://vocab.getty.edu/aat/300054227 25.02.2019 19:49:01
Norwegian bokmål

Importerad från http://vocab.getty.edu/aat/300054227 2019-02-25 19:49:01
Swedish