Stinessen, Henrik Augustinsson (1853 - 1932) [no]

Stinessen, Henrik Augustinsson (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
10/10/2022 08:43:13
30/09/2023 01:48:22
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/d28f3fdb-a94b-47f1-be56-efb0d5e64cfb | RDF/XML | JSON-LD
Name
Stinessen, Henrik Augustinsson
Norwegian bokmål

First name
Henrik Augustinsson
Norwegian bokmål

Last name
Stinessen
Norwegian bokmål

lokalhistoriewiki.no

Birth
1853

-Time
1853
Death
1932

-Time
1932
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Dutch

Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Født i Stadsbygd 02.03.1853, død på Tynset 07.02.1932. Sønn av senere klokker ved Hospitalskirken i Trondhjem, kom dertil som barn. I 1870 begynte han i lære hos Harald Andreas Nielsen, senere i lære hos Olaf Olsen. Hadde i 1875 atelier i Aalesund sammen med Kasimir Szacinski "K.Szacinski & H. Stinessen", et datert portrett fra 1875 er kjent. Drev egen forretning i Trondhjem i Prindsensgd. 21 som han overtok etter T. Ora, fra 1877. I slutten av 1870-årene var han en tid på Hitra. Ca. 1880 begynte han i Namsos, hvor han en stund fra ca. 1886 hadde forretning sammen med Chr. Danielsen "Stinessen & Danielsen", reiste sammen med ham meget rundt i distriktene. I 1883 hadde han også forretning i Nordre gd. 5 i Trondhjem og fra 1888 (til -92) i Dronningensgd., (sannsynligvis sammen med Brødreskift) firmaet "Stinessen & Brødreskift". Fra 1892-94 fotograferte han på Røros, og flyttet så til Tynset hvor han fortsatte til 1927, da firmaet ble nedlagt. Han hadde da fotografert over praktisk talt hele Nord-Østerdal. Var en ivrig sanger. Etter hans død i 1932 ble hele hans negativarkiv kassert.

Virkested:
1875 ca-1880: Hitra
1875-0000: Ålesund, 1501
1877-0000: Trondheim
1880 ca-0000: Namsos
1883 ca-0000: Trondheim; Nordre Gd. 5
1888-1892 ca: Trondheim; Dronningens Gd. 27
1892-1894: Røros
1894 ca-1927: Tynset
0000-0000: Trondheim; Prindsensgd. 21

Norwegian bokmål

-Other actor
Norwegian bokmål
Has works/objects at
-Organization/collection
Norwegian bokmål
-Organization/collection
-Organization/collection
Norwegian bokmål
Reference
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norske fotosamlinger, 1989
Skorgevik, Kjell: Fotografer i Ålesund i glassplatenes tid, 1985
Nyeggen, Ola: Fotografenes historie i Alvdal og Nord-Østerdalen, 2000
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
2672

-Id
2672
-System
FR
DigitaltMuseum
021036008776

-Id
021036008776
-System
DigitaltMuseum
Nasjonalmuseet ID
C991EEFB-5111-42E6-B679-B8B4B42D27FB

-Id
C991EEFB-5111-42E6-B679-B8B4B42D27FB
-System
Nasjonalmuseet ID
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål