Personer med anknytning till Statens maritima och transporthistoriska museer (Statens maritima och transporthistoriska museer) [sv]

Personer med anknytning till Statens maritima och transporthistoriska museer (swedish)

Person

Dataset
Dataset owner
02/12/2023 04:46:59
20/09/2023 13:43:00
In operation
Status
DigitaltMuseum

URI
http://kulturnav.org/d27ad527-0fc3-4d42-a068-f220644f0458
Download
Login/register to download the dataset content
1 to 20 of 81 hits.
Name
Personer med anknytning till Statens maritima och transporthistoriska museer
Swedish

Content type
English

Norwegian bokmål

Swedish

Primary language
English

Norwegian bokmål

Swedish

Danish

French


Norwegian nynorsk

Dataset
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Norwegian nynorsk