Arkeologer (Sverige) (Eksterne data) [no]

Other languages: Arkeologer (Sverige) (norwegian bokmål), Arkeologer, museifolk och kulturmiljöarbetare (Sverige) (swedish)

Person

Description

Datasetet är skapat från underlag i form av arkeolog-listor (personer med kopplingar till arkeologiska undersökningar) från Statens maritima museer, Jönköping läns museum, Kalmar läns museum, Bohusläns museum, Lödöse museum och Västmanlands läns museum.

Uppgifterna är kompletterade med information från främst VIAF och LIBRIS/Regina. [sv]

Dataset
Contact information
Ulf Bodin, KulturIT: kulturnav@kulturit.no [sv]
24/05/2022 14:04:25
In operation
Status
DCAT-AP
Purpose

Syftet med datasetet är att i linje med medverkande museers uppdrag stärka kunskapen om och främja intresset för uppdragsarkeologi. Datasetet används för att koppla personer i olika roller till arkeologiska undersökningar och deras undersökningsenheter (kontext).

Sedan den 25 maj 2018 gäller dataskyddsförordningen (GDPR) som reglerar all behandling av personuppgifter för nu levande personer. Personuppgifterna i datasetet är helt inriktade på personernas yrkesverksamhet. Behandlingen sker m...

Syftet med datasetet är att i linje med medverkande museers uppdrag stärka kunskapen om och främja intresset för uppdragsarkeologi. Datasetet används för att koppla personer i olika roller till arkeologiska undersökningar och deras undersökningsenheter (kontext).

Sedan den 25 maj 2018 gäller dataskyddsförordningen (GDPR) som reglerar all behandling av personuppgifter för nu levande personer. Personuppgifterna i datasetet är helt inriktade på personernas yrkesverksamhet. Behandlingen sker med stöd av ett allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål. [sv]


URI
http://kulturnav.org/d24c1eea-3e9a-4315-bd18-f8508bcf1d2e
Download
Login/register to download the dataset content

A


B


C


D


E


F


G


H


I


J


K


L


M


N


Ö


P


R


S


T


U


V


W


Y


Z


Name
Arkeologer (Sverige)
Norwegian bokmål

Arkeologer, museifolk och kulturmiljöarbetare (Sverige)
Swedish

Description
Datasetet är skapat från underlag i form av arkeolog-listor (personer med kopplingar till arkeologiska undersökningar) från Statens maritima museer, Jönköping läns museum, Kalmar läns museum, Bohusläns museum, Lödöse museum och Västmanlands läns museum.

Uppgifterna är kompletterade med information från främst [VIAF](http://viaf.org) och [LIBRIS/Regina](http://www.kb.se/soka/kataloger/regina/?func=file&file_name=scan&local_base=KBS10).
Swedish

Content type
English

Norwegian bokmål

Swedish

Dataset
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Norwegian nynorsk

Default presentation
View overview
Purpose
Syftet med datasetet är att i linje med medverkande museers uppdrag stärka kunskapen om och främja intresset för uppdragsarkeologi. Datasetet används för att koppla personer i olika roller till arkeologiska undersökningar och deras undersökningsenheter (kontext).

Sedan den 25 maj 2018 gäller dataskyddsförordningen (GDPR) som reglerar all behandling av personuppgifter för nu levande personer. Personuppgifterna i datasetet är helt inriktade på personernas yrkesverksamhet. Behandlingen sker med stöd av ett allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål.
Swedish

Contact information
Ulf Bodin, KulturIT: kulturnav@kulturit.no
Swedish

Source type

Norwegian bokmål


URL
http://data.arkeologi.org/api/export/d24c1eea-3e9a-4315-bd18-f8508bcf1d2e