Fagerström, Victor (1869 - 1934) [sv]

Fagerström, Victor (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:01:36
08/05/2021 00:34:49
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/d232addc-b64b-48d6-83d2-ac3c38a2c92a | RDF/XML | JSON-LD
Name
Fagerström, Victor
Swedish

First name
Victor
Swedish

Last name
Fagerström
Swedish

Alternative name
Fagerström, Viktor
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
01/01/1869 Stockholm (Stad) [sv], ,
http://runeberg.org/spg/20/0066.html

-Time
01/01/1869
-Place reference
Stockholm (Stad) [sv], ,

--Place
-Source
http://runeberg.org/spg/20/0066.html
Swedish
Death
15/10/1934 Stockholm (Stad) [sv], ,

-Time
15/10/1934
-Place reference
Stockholm (Stad) [sv], ,
--Place
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Utbildning: Studentexamen i Stockholm 1889.
KTH 1889-1893, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
FrKA 1893-1896, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna.

Verksamhet: Anställd vid Nordiska museets arkitektkontor 1896-1901 och vid Dramatiska teaterns nybyggnad 1901-1908.
Tjänstgörande arkitekt utom stat vid Byggnadsstyrelsen 1918-1934.
Egen verksamhet i Stockholm 1901-1934.

Lärarverksamhet: Assistent i husbyggnadskonst vid KTH 1897-1902, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Medlemskap: STF 1898-1934, Svenska Teknologföreningen.

Verk ett urval:
Ombyggnad för försvarsdepartementet av Skandinaviska kredit AB, Storkyrkobrinken 7 - Västerlånggatan 16, Stockholm 1921.
Fleminggatan 23, Stockholm 1907.
Luntmakargatan 26-30, Stockholm 1905-1907.
Regeringsgatan 42, Stockholm 1908, tillsammans med Carl Bergsten.
Evangeliska brödraförsamlingens hus, Sveavägen 32, 34 och 36, Stockholm 1922-1924.
Hagagatan 58 - Ynglingagatan 9, Stockholm 1925-1926.
Folkungagatan 80, Stockholm 1926.
Ulricehamns sanatorium.
Ombyggnadsarbeten för Oscar II:s jubileumssanatorier.
Folkskola i Mariefred.
Sparbanken Södermanland, Storgatan 15, Mariefred 1914-1915.
Bankbyggnad i Söderhamn.
Hultsfreds teater 1920-talet.
Prästgård i Slöinge, Halland.
Djursholms restaurang.
Ca 300 enfamiljstyper varav ca 50 i Djursholm.
Villa, kv Borgen 12 i Kåbo, Uppsala 1911.
Skolbyggnader för Chile.

Swedish

Reference
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 1. Födelseåren 1811 - 1884. Stockholm, 1937. Sid 348. Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 2. Födelseåren 1885 - 1914. Jämte bihang: Förteckning över personer utexaminerade från teknologiska institutet och tekniska högskolan. Stockholm, 1937. Sid 1386. Kruse, John: Svenskt porträttgalleri, band 20. Arkitekter, bildhuggare, målare, tecknare, grafiker, mönsterritare och konstindustrialister, med biografiska uppgifter. Stockholm, 1901. Sid 48. Vennberg, Erik och Eklund, Pehr (red): Stockholms näringsliv. Del 1. Stockholm, 1924. Sid 61. Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Bankbyggande i Sverige. Stockholm, 1981. Hesselman, Georg: Historik över byggnadsyrket i Stockholm 1250 - 1950. uo, 1952. Bergquist, Göran och Malmquist, Sune: Malmarna. En byggnadshistorisk undersökning utförd på uppdrag av Stockholms stads byggnadsnämnd. Del 1 och 2. Stockholm, 1969. Ehn, Ola m fl: Stadsbildens framtid. Om konstnärligt och historiskt värdefull bebyggelse i Uppsala. Uppsala, Stockholm och Göteborg, 1964. H8D 1919:253.
Swedish

Primus
522

-Id
522
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034076214
-Id
011034076214
-System
DigitaltMuseum