Varslet avbrudd [no]

Varslet avbrudd (norwegian bokmål)

Vassdrags- og energisektoren : Energi (Norges vassdrags- og energidirektorat) [no]

Published
Status

URI
http://kulturnav.org/d2213493-5e69-44c0-936f-569f1df93716 | RDF/XML | JSON-LD
Label
Varslet avbrudd
Norwegian bokmål

Definition
avbrudd som skyldes planlagt utkobling der berørte sluttbrukere er informert på forhånd
Norwegian bokmål

Broader concept
     Document
English
          Normative document
English
               Regulation
English
                    Forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet [no]
English
                         (Begrep fra Forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet) [no]
English

Web reference
Norwegian bokmål