Life role
Dataset owner
Contact information
registrator@smtm.se [sv]
dataskyddsombud@smtm.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
22/03/2016 20:29:39
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/d1f68d8b-9ce6-4f86-8615-0df72274366b | RDF/XML | JSON-LD
Name
Ohlson, Karl Erik
Swedish

First name
Karl
Swedish

Middle name
Erik
Swedish

Last name
Ohlson
Swedish

Alternative name
Ohlson, Carl-Erik
Swedish

Title
Båtbyggare

-Title
Båtbyggare
Swedish
Birth
1920

-Time
1920
Life role
-Life role
Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish
Gender
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

Biography

Karl-Erik Ohlson är en svensk båtbyggare på Orust som arbetade ihop med sin bror Einar Ohlson. De var ett välkänt par inom fritidsbåtskonstruktion- och byggande i mitten av 1900-talet. Einar var främst konstruktör och Karl-Erik båtbyggaren.
Bröderna byggde flera av SS Frams lottbåtar och tog fram GKSS juniorbåt Spiggen. Lasse Thörn vann 1956 olympiskt guld med deras Rush V.

Andra välkända konstruktioner är Ohlson 8:8 och Ohlson 29:an.

Swedish

Sibling of
Has constructed
Reference
100 år under segel: svensk segling 1905-2005 : Svenska seglarförbundet, Nautiska förlaget, Stockholm, 2004
Swedish

DigitaltMuseum
021035593960
-Id
021035593960
-System
DigitaltMuseum