7183 NESVALEN (Poståpneri) [no]

7183 NESVALEN (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
29/08/2018 14:41:16
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/d1ec8af3-75db-445d-9366-f10b56f5e9ca | RDF/XML | JSON-LD
Name
7183 NESVALEN
Norwegian bokmål

Alternative name
NESVALEN
Norwegian bokmål

Establishment
-Time
01/07/1910
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål
Termination
30/09/1982

-Time
30/09/1982
Code
7183
Type
Norwegian bokmål

History

NESVALEN poståpneri, på dampskipsanløpsstedet Nes, i Roan herred, Søndre Trondhjem amt, under Trondhjem postkontor, ble underholdt fra 1.7.1910. Sirk. 30, 27.6.1910.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

7183 NESVALEN postkontor C ble lagt ned fra 1.10.1982. Ny postadresse: 7180 ROAN. Sirk. 34, 21.10.1982.

Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble tilsendt i 1910.

(7183)
Poståpnere/styrere:
Handelsbetj. J. Torum 1.7.1910.
Handelsm. Einar Teth midlertidig i 1915.
Christian Larsen Næss tilsatt fra mars 1915 (f.1864).
Ds.eksp. Marius Næss 1.7.1934 (død 6.10.1941).
Fhv. poståpner Christian Larsen Næss midlertidig fra 1.10.1941.
Petra Næss midlertidig fra 1.11.1941.
Ds.eksp. Einar Næss kst. 15.7.1942 (f.1922).
Menelai Næss midlertidig fra 8.1.1943.
Ds.eksp. Hans Næss under ledighet fra 1.6.1943, fast 15.9.1943 (f.1910).
Vikarer fra 1.1.1979.

Poståpneren var ulønnet av Pv. til 1913, da årlig lønn ble satt til kr 50,-, fra 1916 kr 350,-, fra 1917 kr 400,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 01/07/1910 30/09/1982

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
01/07/1910 30/09/1982
--Earliest time
01/07/1910
--Latest time
30/09/1982
DigitaltMuseum
021166442897

-Id
021166442897
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål