Legal aid Place holder

Rettshjelp (norwegian bokmål), Rettshjelp (norwegian nynorsk)

Los (Eksterne data) [no]

Broader concept
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
31/03/2021 09:14:40
Published
Status

URI
https://psi.norge.no/los/ord/rettshjelp
Label
Legal aid
English

Rettshjelp
Norwegian bokmål

Rettshjelp
Norwegian nynorsk

Not used label
Advokatbistand
Norwegian bokmål

Advokathjelp
Norwegian bokmål

Advokathjelp
Norwegian nynorsk

Fri rettshjelp
Norwegian nynorsk

Fri rettshjelp
Norwegian bokmål

Fri sakførsel
Norwegian bokmål

Fri sakførsel
Norwegian nynorsk

Juridisk hjelp
Norwegian nynorsk

Juridisk hjelp
Norwegian bokmål

Rettsråd
Norwegian nynorsk

Rettsråd
Norwegian bokmål

Broader concept
English
     Legal system
English

Note
**
Norwegian bokmål

Fri rettshjelp betyr at staten heilt eller delvis kan dekkje utgiftene til advokathjelp. Fri rettshjelp omfattar både fritt rettsråd og fri sakførsle. I nokre saker kan ein få fri rettshjelp uavhengig av inntekt og formue. I andre saker er det eit vilkår at ein er under visse inntektsgrenser.
Norwegian nynorsk