Bachmann, Heinrich Adolf Christel Theodor (1873 - 1956) [no]

Bachmann, Heinrich Adolf Christel Theodor (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
24/01/2017 12:59:29
02/07/2022 01:38:05
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/d1b2c99e-ce89-45bd-80f5-0a15c4fb17a9 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Bachmann, Heinrich Adolf Christel Theodor
Norwegian bokmål

First name
Heinrich Adolf Christel Theodor
Norwegian bokmål

Last name
Bachmann
Norwegian bokmål

lokalhistoriewiki.no

Birth
1873

-Time
1873
Death
1956

-Time
1956
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish


Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Født i Gøttingen 29.09.1873, død i Moss 24.04.1956 (iflg. familie). Sønn av Fritz B. og Johanne Frühe, g. 1899 m. Marie Mathisen, 2 sønner, 4 døtre. Sv.pr.i Stettin 1892, arbeidet i Tsjekkoslovakia 1893, kom til Norge 1894 og arbeidet hos C. G. Rude, deretter bestyrer av H. Ingebergs forretning 1896, arbeidet også hos fotografene Borgen og Anderson. 1.4.1909 overtok han Karen Bratlis forretning i Moss, og drev denne med firmabetegnelsene "Bratlis Efterf. Th. Bachmann" og "Th. Bachmanns Fotografiske Atelier". Lærte portrettmaling i München i 1896, og har malt alle presteportrettene i Vestby og Moss kirker. I 1914 averterte han at han i mai 1915 ville avholde "Kursus i kolorering av fotografier, muligens også et kursus i direkte oljemaling av portræt- og landskab av et par dagers varighed".

Virkested:
1909-1948 ca: Moss; Torvgaarden
1909-1948 ca: Moss; Gudesgd.

Norwegian bokmål

-Other actor
Norwegian bokmål
Reference
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norske fotosamlinger, 1989
Moss Avis 29.12.1988
Upublisert materiale i Preus museum (2010)
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
140

-Id
140
-System
FR
DigitaltMuseum
021036004961

-Id
021036004961
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål