1825 TOMTER (Poståpneri) [no]

1825 TOMTER (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
21/10/2015 10:12:30
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/d186f21d-f08f-45e2-b129-3054e08df019 | RDF/XML | JSON-LD
Name
1825 TOMTER
Norwegian bokmål

Alternative name
TOMTER
Norwegian bokmål

Establishment
01/07/1883 Hobøl (Historisk kommune) [no], ,

-Time
01/07/1883
-Place reference
Hobøl (Historisk kommune) [no], ,
--Place
Norwegian bokmål
Termination
?

-Time
?
Code
1825
Type
Norwegian bokmål

History

TOMTER poståpneri, på jernbanestasjonen, i Tomter annex til Haabøl prestegjeld, Mosse og Tune fogderi, under Moss postkontor, ble inntil videre underholdt fra 1.7.1883. Sirk. 14, 21.6.1883.

En tredje ukentlige bipostrute mellom Enebak og Tomter ble igangsatt i 1884. Sirk. 13, 11.8.1884.

Poståpneriet ble fra 1.10.1907 lagt under Kristiania postkontor. Sirk. 54, 24.9.1907.

Poståpneriet ble fra 1.1.1918 flyttet fra jernbanestasjonen.

Fra 1.10.1956 ble poståpneriet lagt under Askim postkontor. Sirk. 14, 20.6.1956.

Fra 1.5.1971 lagt under Moss postområde. Sirk. 22, 29.4.1971.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postboksadressatene under postkontoret 1825 TOMTER tildelt postnr 1805.

Datostempel av 2-rings vanlig type ble tilsendt ved opprettelsen.

(1825)
Poståpnere/styrere:
Stasj.mester Harald Wedele Falchenberg, 1.7.1883.
Jernb.telegrafist Chr. Hindrum kst. 1.7.1889.
Stasj.mester Ole Eriksen 1.10.1889.
Jernb.telegrafist C. Torp kst. 6.6.1904.
Stasj.mester O. Th. Hansen 17.10.1904.
Gunda Amalie Hansen 1.10.1917 (f. 1885).
Arvid Skogsbakken midlertidig fra 1.10.1950.
Odd Kristian Dyrkorn 1.12.1950 (f.1923).
Landpostbud Edvin Nilsen ca 1968 (f. 1916).
Kons. Berit Helida Nygård vikar fra 1.10.1984, fast 1.4.1986 (f. 1942).
Poststyrer (vikar) Kari Hagen fra 1.2.1997.
Poststyrer Berit Helida Nygård 1.5.1998 (f. 1942).

Årlig poståpnerlønn var i 1883 kr 96,-, i 1886 kr 200,-, i 1897 kr 700,-, i 1906 kr 750,-, i 1909 kr 800,-, i 1913 kr 900,-, i 1914 kr 1 000,- og fra 1917 kr 1 200,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 01/07/1883 ?

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
01/07/1883 ?
--Earliest time
01/07/1883
--Latest time
?
DigitaltMuseum
021166440553

-Id
021166440553
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål