Métraux, Alfred (1902 - 1963) [sv]

Métraux, Alfred (swedish)

Personer med anknytning till Världskulturmuseerna (Statens museer för världskultur) [sv]

Description
Schweizisk-amerikansk antropolog som gjort grunläggande arbeten inom sydamerikansk etnohistoria. Han var en av de första som skrev om Påsköns urinvånare, efter en expedition dit på 1930-talet och han har skildrat afrikansk kultur i Haiti. [sv]
Life role
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
21/01/2018 11:48:18
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/d13fca25-6ab9-471f-89f7-701e919391e3 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Métraux, Alfred
Swedish

First name
Alfred
Swedish

Last name
Métraux
Swedish

Title
antropolog

-Title
antropolog
Swedish

Description
Schweizisk-amerikansk antropolog som gjort grunläggande arbeten inom sydamerikansk etnohistoria. Han var en av de första som skrev om Påsköns urinvånare, efter en expedition dit på 1930-talet och han har skildrat afrikansk kultur i Haiti.
Swedish

Birth
1902

-Time
1902
Death
1963

-Time
1963
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Biography

Schweizisk-amerikansk antropolog som gjort grunläggande arbeten inom sydamerikansk etnohistoria. Han var en av de första som skrev om Påsköns urinvånare, efter en expedition dit på 1930-talet och han har skildrat afrikansk kultur i Haiti. M. studerade under Erland Nordenskiöld i Göteborg och gjorde sedan flera fältarbeten i sin mentors anda, bl a i Gran Chaco. Han bidrog med omfattande artiklar i den stora "Handbook of South American Indians" (1-7, 1946-59). /US

Swedish

Alternative id
Carlotta-SMVK: 1177340

-Id
1177340
-System
Carlotta-SMVK
DigitaltMuseum: 021037461777

-Id
021037461777
-System
DigitaltMuseum