Dataset owner
Estonian Photographic Heritage Society owns the information on this page
License
Open Data Commons Attribution License (ODC-BY) applies to the information on this page
Last changed
04/03/2019 12:56:50
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/d13d6a8c-d871-4bcc-8594-436fd04bb3ac | RDF/XML | JSON-LD
Label
photogravure (process)
English

fotogravüür
Estonian

Alternative label
Talbot-Klic process
English

gravure (photogravure process)
English

gravure printing
English

heliogravure (process)
English

heliogravüür
Estonian

photo-etching (photogravure)
English

photoetching (photogravure)
English

Scope note
An intaglio photomechanical process of reproducing an image or design, a combination of photography and etching. A metal printing plate is prepared using a bichromate process, leaving a gelatin resist of varying thickness. The plate is etched to form cells of varying depth able to hold different amounts of ink. Crucially, the gelatine in the photographic negative of the image acts as the acid resist when the image comes to be etched. Hand photogravure was very popular in the later 19th century, involves the photographic transfer of the image to a copper plate, prepared with aquatint to give it tone, into which the design is etched. The plate is hand-inked and printed as an ordinary intaglio plate. Machine photogravure, very much more common and commercial, uses a cross-line screen instead of aquatint to provide the tone, and a cylinder is employed rather than a plate. Very fast printing in large editions, for example of magazines, is possible with this technique. If done with an aquatint grain, prefer "photoaquatint."
English

Pildi või kujunduse, foto ning gravüüri kombinatsioonidest koopia loomise fotomehaaniline sügavtrükiprotsess. Metalltrükiplaat valmistatakse bikromaatprotsessiga, mis jätab alles želatiinist erineva paksusega tõkkekihi. Plaat söövitatakse, et moodustada erineva sügavusega õõnsusi, mis mahutavad erinevas koguses värvaineid. Eriti oluline on see, et pildi negatiivis olev želatiin toimib happekindla kihina, kui kujutist hakatakse söövitama. Käsitsi tehtud fotogravüür oli 19. sajandil väga populaarne, hõlmab kujutise ülekandmist vaskplaadile, mis on akvatintat kasutades ettevalmistatud, et anda sellele toonid, ning millesse disain on söövitatud. Värvaine kantakse plaadile käsitsi ja trükitakse nagu tavalise sügavtrükiplaadiga. Masinaga loodud fotogravüür, mis on väga levinud, kasutab toonide andmiseks akvatinta asemel ristvõrku ning plaadi asemel pigem silindrit. Selline tehnika võimaldab trükkida väga kiiresti ning väga suurtes kogustes väljaandeid, näiteks ajakirju. Kui on kasutatud akvatint-tera, siis eelistage terminit "fotoakvatinta".
Estonian

Broader concept
English
English
                         printing processes
English
                              photomechanical processes
English
                                   intaglio photomechanical processes
English

Narrower concept
Exact match
http://vocab.getty.edu/aat/300053207
photogravure (process)
English

Reference
"heliogravüür" - Peeter Linnap. Maailma fotograafia ajalugu. Silmakirjad 7. Tartu: Tartu Kõrgem Kunstikool, 2013. Lk 360
Estonian

Peeter Linnap. Maailma fotograafia ajalugu. Silmakirjad 7. Tartu: Tartu Kõrgem Kunstikool, 2013. Lk 350
Estonian

Editorial note
Imported from http://vocab.getty.edu/aat/300053207 February 26, 2019 6:53:21 PM CET
English

Importert fra http://vocab.getty.edu/aat/300053207 26.02.2019 18:53:21
Norwegian bokmål

Importerad från http://vocab.getty.edu/aat/300053207 2019-02-26 18:53:21
Swedish